Oro i Björkhagen när läkarna försvinner

Många patienter letar ny vårdcentral efter nyheten om att läkarna lämnar Björkhagen.

Landstinget ser allvarligt på situationen.

Aleris försäkrar däremot att läget är under kontroll.

Efter det att Lokaltidningen Mitt i berättade om att tio läkare lämnar Aleris vårdcentral i Björkhagen hotar nu flera av dess besökare att göra samma sak.

Två läkare uppgav i artikeln att många upplevde att Aleris, som driver vårdcentralen, sätter företagets affärsintressen framför ­patienternas bästa.

Flera Björkhagenbor har hört av sig till Mitt i och ­berättat att de är oroliga för vårdcentralens framtid.

– Läkarna har varit jättebra, men tyvärr kommer vi antagligen att behöva byta vårdcentral, säger Tale Aandalen.

Hon menar att det gått utför med vården. I stället för att få en ordentlig tid hos ­läkaren blir hon och hennes familj hela tiden hänvisade till drop in-tider där de får fem minuter.

En läkare på vård­centralen säger att hon förstår ­patienternas oro.

– Det är viktigt att kunna känna trygghet och förtroende för den vårdcentral man tillhör när man får problem till kropp och själ. Det tar ofta flera besök innan ett gott förtroende har byggts upp. Det krävs också en mångsidig kunskap hos läkaren om den enskildes hälsa och livssituation.

Läkaren menar också att patienter behöver kunna lita på att verksamheten drivs seriöst och att den i första hand styrs av en ­ambition av att ge god vård.

Aleris driver vårdcentralen på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Landstinget ser allvarligt på saken och frågar sig nu hur Aleris ska lyckas fullfölja sitt kontrakt om de inte har tillräckligt med läkare.

Aleris affärsområdeschef Eva Erman beklagar återigen oron som uppstått kring vårdcentralen, men menar att situationen är under kontroll.

Erfarna vikarier och hyrläkare är på väg in fram tills hösten då man hoppas ha rekryterat tillräckligt många nya anställda. Hon understryker även att övrig personal stannar kvar.

Många som hört av sig till tidningen har vänt sig mot att ni riktar ert arbete mer mot barnfamiljer?

– Vårt uppdrag är att ge vård till hela befolkningens behov och det fortsätter vi med. Men befolkningen i Björkhagen har fått en stor ökning av barnfamiljer på sistone och då måste vi också kunna erbjuda dem det som barnfamiljer behöver.