Min lokala hjälte

Oro i Torsvik över byggplaner i park

Bygg inte bort Stureparken.

Det anser flera personer som bor vid Stureplatån i Centrum/Torsvik. Nu har de lämnat in en protestlista med 87 namn mot kommunens byggplaner.

Enligt de framtidsbilder kommunen tagit fram över Centrum/Torsvik ska Stureparken byggas bort. Boende i hyreshus på främst Sturevägen, Vattängsvägen och Torsvägen har skrivit på protestlistan. De menar att den lilla parken som ligger i hörnet Sturevägen-Vattängsvägen är viktig för området eftersom människor rastar sina hundar och fikar i den.

– Det är många barn som leker i parken och den gör att vi får in mer solljus genom fönstren. Vi är oroliga för vad som ska hända med området, säger Leticia Feldman som bor på ­Sturevägen.

Hon är rädd att kommunen vill göra sig av med hyreshusen då en del av dem är ersatta av nybyggen på kommunens framtidsbilder.

– Kommunen vill ha in pengar genom att sälja mark och bygga nytt, men då skulle det bli för dyrt för oss att bo kvar. Vi är ledsna och oroliga.

Men Lidingöhems styrelseordförande Björn Samuelson (M) förnekar bestämt att husen ska rivas.

– De kommer inte att rivas under överskådlig tid, vi har ju nyss renoverat dem. Vi kommer att dela ut informationsblad till alla boende om det inom kort, säger han.

Vad gäller övriga byggplaner är ingenting färdigt än. Kommunalrådet Paul Lindquist (M) menar att det aktuella området kan ­komma att förtätas men detaljplanearbetet får avgöra hur mycket och var.

– De boende kommer att få säga sin åsikt. Det kommer att bli möten, samråd och utställningar om det här framöver, säger han.

Fakta

Planprogram klart nästa år

Planen för Centrum-Torsvik har reviderats. Flera partier är nu överens om att man inte ska bygga bostäder på Torsviks- eller Flaggberget. Kritiker menar dock att berget omfattar ett större område än kommunen anser.

Direktiven för utvecklingen ska tas i kommunstyrelsen den 2 december.

Direktiven resulterar i ett planprogram som ska vara klart i juni 2014.

Källa: Lidingö stad