ANNONS

Oro för lärarflykt i Sollentuna

Enligt Anne Frimand på Lärarförbundet i Sollentuna är det många lärare som säger upp sig.
Enligt Anne Frimand på Lärarförbundet i Sollentuna är det många lärare som säger upp sig.
Sollentuna har under flera år lagt under rekommenderad summa per elev i grundskolan. Nästa år däremot kommer det, enligt barn- och ungdomsnämnden ordförande Soley Aksöz Lithborn (M), att satsas historiskt mycket på skolan.
Lärarfacket är ändå oroligt för bristen på resurser och befarar nu att många lärare kommer att sluta.
ANNONS

Det är stora skillnader i hur mycket pengar kommunerna i länet lägger på grundskolan, beräknat utifrån de lokala förutsättningarna. Det visar siffror som Mitt i har tagit fram med hjälp av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Stockholm stad sticker ut och lägger klart mest över vad SKL beräknar att skolan ska kosta per elev i den specifika kommunen, den så kallade referenskostnaden.

Men majoriteten av kommunerna i länet spenderar mindre per elev än rekommenderat. Av dem ligger Täby och Österåker i botten, och där larmar nu lärarfacken om en ohållbar arbetssituation och om köpstopp i många skolor.

Här i Sollentuna har man under den senaste mandatperioden årligen lagt mellan två och sju procent under referenskostnaden per elev, att jämföra med Stockholm som lägger runt 15 procent över.

Fakta

19 av 26 kommuner satsar mindre än vad de borde

Så mycket mer eller mindre (i procent) la kommunen per elev i grundskolan under 2017, jämfört med vad som var rekommenderat i just den kommunen.

Källa: SKL

Grundskolan går back

Utbildningsnämnden i Sollentuna väntas i år gå plus totalt, men prognosen för grundskolan är sju miljoner back. Underskottet beror bland annat på att fler elever behöver extra stöd.

– Vi har varit effektiva och när det kommer till kunskapsresultaten ligger vi bra till. Lärare och rektorer söker sig också hit, vilket är ett gott omdöme. Men vi har också kommit in i en annan period när kostnader för löner, lokaler och nya skolor ökar. Under 2019 ger vi därför ett extra stort påslag, det högsta vi har gett till skolan. Vi satsade även extra i år vilket jag hör från skolorna märks av redan nu, säger Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.Men Anne Frimand, fackombud för Lärarförbundet i Sollentuna, ger en annan bild.

– Generellt sett så får vi höra att det är för stora grupper ute i skolorna och att det inte finns resurser, vilket är knutet till att det satsas för lite pengar. Man måste göra något nu åt den ökade arbetsbelastningen, säger hon.

En nyutexaminerad lärare kan få upp till 6000 kronor mer än en som jobbat här i många år. Det har lett till att folk lämnar.

Anne Frimand, Lärarförbundet

I fredags bjöd facket därför in politikerna i kommunen till ett möte för att larma om just det, men också för att uppmärksamma att man måste göra mer för att behålla lärarna.

– Det är stora löneskillnader mellan dem som jobbat länge och de nyrekryterade. En nyutexaminerad lärare kan få upp till 6000 kronor mer än en som jobbat här i många år. Det har lett till att folk lämnar och att många tänker ”varför ska jag stanna kvar i kommunen när jag inte får något för det”. Kommunen måste förstå att det är allvar, säger Anne Frimand.

Skolresultaten bättre än länssnittet

Men trots att Sollentuna satsar mindre än rekommenderat ligger ändå skolresultaten en bit över länssnittet. Här fick förra året 86 procent av eleverna i nian godkänt i alla ämnen, att jämföra med länets 80 procent.

Fakta

Plats 45...

av 290 blev Sollentunas placering i Lärarförbundets årliga rankning av landets skolkommuner som presenterades i förra veckan. Det är 25 placeringar bättre än förra året.

Men när det kommer till lärartäthet ligger Sollentuna bara på plats 274 av 290.

När det kommer till andel behöriga lärare i kommunala grundskolor var siffran 71,7 procent förra året att jämföra med länssnittet på 70,4. Antalet behöriga lärare i friskolor var 57,5 procent att jämföra med länets 60,5.

Bra skolresultat beror även på faktorer som till exempel föräldrars utbildningsbakgrund och inkomst. För att skolan ska bli mer likvärdig i kommuner och i skolor med utbildningsutmaningar betalas i dagarna det nya statsbidraget likvärdig skola ut, som tar just hänsyn till de faktorerna.

I en första omgång delas en miljard kronor ut till kommunerna och friskolorna under hösten. Sollentuna har sökt och beviljats drygt 4,2 miljoner kronor. Bidraget får inte gå till att minska kostnaderna per elev utan ska gå till satsningar i skolan.