Oro över ökad privat äldrevård

Två av kommunens äldreboenden, Eken och Björken, kan komma att tas över av privata vårdgivare.

– Det vore inte trevligt alls, säger en anhörig.

Kritiken växer mot att lägga ut äldreboenden i kommunen på privata företag.

– Utifrån de diskussioner som varit i höst borde man göra halt i frågan. Egen­regi vore ett alternativ, säger Lotta Håkansson Harju (S), politiskt oppositionsråd i Järfälla.

I en interpellation till socialnämndens ordförande Björn Falkeblad (M), har Håkansson Harju ställt en rad frågor om äldreboendena, bland annat om det är rätt att lägga ut ett äldreboende som Flottiljen i Barkarbystaden på ett riskkapitalägt företag.

I ett skriftligt svar försvarar Björn Falkeblad beslutet att lägga ut Flottiljen på en privat entreprenör.

– Den som kan erbjuda våra äldre bästa möjliga omsorg är också den som ska få driva verksamheten, skriver Björn Falkeblad. ­Attendo bedömdes också vara den som på bästa möjliga sätt ger våra äldre en god omsorg.

Efter debatten om Caremadrivna Tallbohovs äldreboende i Jakobsberg, välkomnar dock Björn Falkeblad diskussionen om riskkapitalbolag och skattepengar som förs till utlandet.

– Det är fullständigt oacceptabelt att samtidigt som missförhållanden rapporteras föra ut miljonbelopp till skatteparadis i utlandet. Hur detta ska undvikas i framtiden är en knäckfråga. Regeringen gör nu en översyn och kommunen avvaktar resultatet från den.

Närmast väntas socialnämnden besluta att lägga ut de kommunalt ägda äldreboendena Björken och Eken på upphandling.

Carl Lennart Anderberg, vars hustru bor på Björken, oroar sig för vad det kan innebära att det blir en ny vårdgivare.

– Det vore inte trevligt alls. Nu är det jättefin personal på Björken, som tar väl hand om min hustru. Om det kommer in en ny aktör i äldreboendet kommer det även att komma ny personal. Jag är också orolig för att de drar ner på personal, säger Carl Lennart Anderberg.