”Oroande”– V kräver svar om åtgärder på kriskontor

Jonas Lundgren (V), ledamot i kommunfullmäktige på Lidingö.
Jonas Lundgren (V), ledamot i kommunfullmäktige på Lidingö.
Vänsterpartiet på Lidingö kräver svar från moderaterna om hur krisen mellan tjänstemännen och MSN-ordföranden Fredrik Vinstock (M) ska hanteras.
– Det är skillnad mellan att göra som politikerna beslutat än att göra som de säger, säger han.

Finns också där poddar finns.


Även Vänsterpartiet på Lidingö är djupt oroade över samarbetsproblemen mellan tjänstemännen och ordföranden på Lidingö stads Miljö- och stadsbyggnadskontor.

– Vi anser att situationen är så allvarlig att det är viktigt med en transparens i vad som händer, säger Jonas Lundgren (V), ledamot i kommunfullmäktige.

Partiet skickade igår en interpellation, en fråga till kommunfullmäktiges ordförande Anna-Britta Bergman (M). Interpellationen lämnas in till kommunfullmäktige som hålls på måndag men kommer sannolikt inte att diskuteras förrän på mötet därpå.

Både problemen på Miljö- och stadsbyggnadskontoret och den tidigare upphandlingen av skandalföretaget Enklare Vardag ser Lundgren som tecken på att arbetsmiljön inte är prioriterade frågor för den politiska majoriteten på ön.

– Att Anna-Britta Bergman nu säger att de har fortsatt förtroende för Fredrik Vinstock tolkar jag som ett tecken på att de är mer måna om att hålla sams inom majoriteten än att prioritera arbetsmiljön, säger Jonas Lundgren.

Facebookreaktioner

Många Lidingöbor har reagerat i sociala medier på Mitt i:s artiklar om krisen på stadsbyggnadskontoret. En del uttalar sitt stöd för Fredrik Vinstock och menar att det det är en politikers uppgift att bestämma vad tjänstemännen ska genomföra – oavsett vad de tycker.

Jonas Lundgren: Ska inte tjänstemännen helt enkelt utföra den politik som medborgarna röstat fram?

– Jo, absolut, men det är skillnad mellan att göra som politikerna beslutat än att göra som de säger. Tjänstemännen har olika styrdokument att luta sig mot i sitt arbete, som till exempel översiktsplanen. Den har kommunfullmäktige beslutat om. Om en politiker säger att de ska göra någonting som strider mot styrdokumenten, ja då är det fel, säger Jonas Lundgren.

Han tror det ligger något i Anna-Britta Bergmans resonemang att det uppstått problem mellan politiker och tjänstemän när byggpolitiken ändrats efter valet.

– Men man kan genomföra förändringar på olika sätt.

Antingen ändrar man på nödvändiga dokument eller så föregår man den processen, som ser ut att vara fallet på miljö- och samhällsbyggnadskontoret, menar Lundgren.

Fakta

V:s frågor till Anna-Britta Bergman

  1. Vilka åtgärder har staden vidtagit för att komma runt arbetsmiljöproblemen på Miljö- och stadsbyggnadskontoret?
  2. Vilka åtgärder finns i beredskap om situationen på Miljö- och stadsbyggnadskontoret inte skulle förbättras med de åtgärder som redan vidtagits?
Källa: Interpellation från Vänsterpartiet till kommunfullmäktige på Lidingö