Oroande trend för asknätfjäril

STOCKHOLM En av de mest sällsynta dagfjärilarna är asknätfjärilen. Framtiden för fjärilen är osäker, enligt länsstyrelsen.

Vid inventeringen 2012 noterades totalt 282 larvkolonier på ett urval platser i länet, vilket var ungefär lika många som året innan.

– Men trenden är ändå oroande. Samma områden hade som mest 1 200 larvkolonier år 2008, säger Mats Gothnier, samordnare.