Mässlingen: Fler frågar om vaccinering i Täby

Symptom på mässling.
Symptom på mässling.
Efter mässlingsutbrottet har oron ökat i länet. Täby Vårdcentral ser över sina rutiner och flera har hört av sig om frågor kring vaccination.
– Men det har inte varit någon anstormning av oroliga människor, säger verksamhetschef Malin Sandberg.

Under morgonen har SVT rapporterat om att mässlingsutbrottet i södra Sverige lett till att Stockholmare hört av sig till 1177 för frågor om mässling. Trots att inga konstaterade fall upptäckts i Stockholm är det många som har haft frågor om framförallt vaccinering.

När Mitt i ringer upp Täby Vårdcentral, Biblioteksgången, säger de att man fått in något fler samtal och frågor om mässling.

– Det har kommit in något fler samtal än vanligt, men det är ingen anstormning av oroliga människor, säger Malin Sandberg, verksamhetschef på Täby vårdcentral.

Det har framförallt handlat om att människor varit osäkra på om de är vaccinerade eller inte. På Husläkarna i Roslags Näsby säger man samma sak.

– En hel del frågor har förstås kommit in den senaste dagarna. Det rör framförallt om man ska vaccinera sig om man hade mässling som barn. Vissa är också osäkra på om man vaccinerades som barn, säger Ulrika Tourbier, verksamhetschef på Roslags Näsby Husläkarmottagning.

Hänvisar till 1177

På Täby vårdcentral hänvisar man till Vårdguiden 1177.

– Där står det utförligt hur man ska tänka eller göra om man har frågor om mässling, säger Malin Sandberg.

Har ni vidtagit några särskilda förberedelser?

– Vi har gått igenom våra rutiner och vi får löpande information om hur vi ska göra om det skulle dyka upp ett fall, säger Malin Sandberg.

Symptom på mässling är hög feber, torrhosta, irriterade ögon och röda utslag efter några dagar.

Fakta

Så gör du vid frågor om mässling

Det är ett begränsat utbrott av mässling i Västra Götaland. Om du är har vaccinerats mot mässling eller redan haft sjukdomen behöver du inte vaccinera dig igen.

Om du är osäker på om du blev vaccinerad som barn:

  • Du kan få vaccin på alla vårdcentraler och vaccinationsmottagningar.
  • Kontakta mottagningen innan, så att du är säker på att de har tillräckligt med vaccin. Utöver vaccin mot mässlingen innehåller dosen även vaccin mot röda hund och påssjuka eftersom det inte finns något vaccin enbart mot mässlingen.
  • Du betalar själv avgiften för vaccinet. Dessutom tillkommer en besöksavgift på högst 250 kr. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.
Källa: 1177