Elvira och Julia oroliga över förändringar av musikskolan

Elvira Bendz, 16, Julia Bendz, 11, och pappa Fredrik Bendz, musicerar gärna tillsammans. De protesterar också mot kommunens planer på att lägga ner kommunala musikskolans individuella undervisning i Täby.
Elvira Bendz, 16, Julia Bendz, 11, och pappa Fredrik Bendz, spelar gärna tillsammans.
För systrarna Elvira, 16, och Julia, 11, kom det som en chock att den kommunala musikskolans individuella undervisning i Täby ska läggas ner.
– Det är bra som det är. Det finns hur många bra lärare som helst, säger Elvira Bendz.

16-åriga Elvira tycker bäst om sitta själv vid pianot och spela. 11-åriga Julia, som spelar tvärflöjt, har fått vänja sig vid att spela med äldre elever för att hennes instrumentet är ovanligt.

– Det finns bara en lärare i tvärflöjt i Täby.

Oro för långa resor till lektioner

Den politiska majoriteten i Täby har bestämt sig för att avveckla den individuella undervisningen i egen regi. Det pågår upphandling av fler privata utförare, som ska erbjuda enskilda lektioner.

Kritiker till förslaget har dock lyft en oro för att udda instrument riskerar att trängas ut. Elever kan också tvingas åka över kommungränsen för att få enskilda lektioner.

Pappa Fredrik Bendz berättar att Julia redan idag får skjuts till en annan skola för sina musiklektioner. Han befarar att resorna blir längre om förslaget går igenom.

– Vi har haft pussel varje termin. Det är pirrigt om det ska fungera med skolan och andra aktiviteter. Julia är helt beroende av att vi kan skjutsa, säger Fredrik Bendz.

Protestlista överlämnad

Fredrik Bendz är mycket engagerad i döttrarnas musikintresse. Han är också en av de drivande personerna bakom protesterna i Täby. Häromdagen var han med och lämnade över en protestlista med hundratals namnunderskrifter till ansvariga politikern. Han anser att kommunens satsning på Ung kultur med gruppundervisning inte kan ersätta den verksamhet som ska kapas bort, enligt förslaget.

– Vi vet alla att man kommer ingenstans utan individuell hjälp. Att spela med andra är kryddan, men musik handlar i grunden om att gneta.

Elvira Bendz, 16, Julia Bendz, 11, och pappa Fredrik Bendz, musicerar gärna tillsammans. De protesterar också mot kommunens planer på att lägga ner kommunala musikskolans individuella undervisning i Täby.

Elvira: Det blir nog problematiskt

Elvira och Julia är tveksamma till hur kommunens nya grupplektioner ska fungera i praktiken. De tror att risken är att många elever tröttnar och hoppar av.

– Det är inte kul att vara den som alltid räcker upp handen och frågar om hjälp eller att bara sitta och vänta och höra samma visa om och om igen, säger Elvira.

Elvira Bendz spelar på onsdagar direkt efter skolan. Hon uppskattar att lärarna är flexibla när hennes schema med kort varsel ändras. Men vad händer då om det är många elever i olika åldrar och från olika skolor som ska spela tillsammans?, undrar hon.

– Då får man byta grupp varje termin. Det blir nog problematiskt.

Kan det inte finnas positiva delar med att lära sig i grupp?

– Ja, det kan ju bli så att man inte bara får hjälp av fröken utan från de andra också, säger Julia Bendz.

Julia efterlyser barnens perspektiv

Fredrik Bendz tycker att det är bakvänt att kommunen kapar basen samtidigt som det sker en miljonsatsning Ung kultur Han hoppas att protesterna ska leda till att politikerna ändrar sig.

– Det får inte handla om pengar utan om det som är bäst för oss som spelar, säger Julia Bendz.

Elvira Bendz, 16, Julia Bendz, 11, och pappa Fredrik Bendz, musicerar gärna tillsammans. De protesterar också mot kommunens planer på att lägga ner kommunala musikskolans individuella undervisning i Täby.

Fakta

Inget lagkrav att ha kommunal musikskola

Täby kommun erbjuder i dag individuell undervisning i instrument både via kommunala lärare och ett antal privata utförare som är upphandlade.

Den individuella musikundervisningen i kommunal regi får redan i höst intagningsstopp, enligt förslaget.

Däremot kommer det fortfarande finnas möjlighet att spela för privata musiklärare. Täby kommun genomför också en upphandling av fler privata utförare.

Ung kultur kallas den satsningen som Täby kommun gör på gruppverksamhet inom musik, teater och konst. Eleverna ska där göra projekt ihop. Ansvariga politiker uppger att kommunen satsar 3,6 miljoner kronor på Ung kultur, som drar i gång i januari år 2020.

I dag kostar den 1700 kronor per termin att ta individuella musiklektioner av Täby kommun. För att också spela med i en mindre grupp, så kallad ensemble, kostar det 150 kronor extra. Inga syskon-rabatter ges.

Täby kommun är inte tvingad av lagen att driva en kommunal musikskola. Kulturskolerådets statistik från 2015 uppgav att det då var 283 av Sveriges 290 kommuner som hade musik- och kulturskoleverksamhet. Snittavgiften var då 644 kronor per termin. Högst i landet låg då Täby och Danderyd. Ett fåtal svenska kommuner tar inte ut någon avgift alls.

Källa: Täby kommun/Kulturskolerådet