Grus orsakar många cykelolyckor på vårvintern

Åsa Lundgren Eriksson cyklar så fort vädret (nästan) tillåter.
Åsa Lundgren Eriksson cyklar så fort vädret (nästan) tillåter.
Några cykelvägar på Lidingö sopas och hålls efter hela vintern. Men där gruset ligger kvar bör cyklister se upp. Rullande grus orsakar många olyckor.

Finns också där poddar finns.


Statistik från de senaste tre åren visar att en tredjedel av antalet skadade cyklister i Stockholms län i mars är orsakade av löst grus. Detta enligt rapporter från akutsjukvården. Siffrorna kommer från skadedatabasen STRADA, som sammanställs av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), och omfattar hela Stockholms län.

På Södra Kungsvägen träffar Mitt Lidingö i cyklisten Åsa Lundgren Eriksson.

Hur går det att cykla nu?

– Man måste ju börja någon gång! Men det är litet besvärligt innan de har sopat. Men det blir bättre! Jag älskar att cykla. När jag är ledig brukar jag cykla runt på Lidingö och titta på naturen som ”Naturspanare”. (Närverk som följer naturens växlingar och fotograferar. Reds. anm.).

Känner du till några cykelstråk som har mer grus än andra?

– Cykelbanorna mot Bodal är bra. Men den nya cykelbanan längs Mosstorpsvägen, där cyklar man hellre på vägen just nu. Den är grusig och dessutom riktigt isig på mornarna.

Har du råkat ut för en olycka på cykeln någon gång?

– Ja, när den här cykeln var ny tvärbromsade jag och åkte över styret.

Lidingö stad kommer att börja sopa bort gruset i slutet av mars. Sopningsperioden pågår under cirka fyra veckor.