ANNONS

Örskolan ska byggas ut

ANNONS

Ör Örskolan byggs ut och får plats för 175 fler elever än i dag. Samtidigt byggs en ny förskola i stadsdelen.

Det här ska råda bot på bristen på skolplatser i Ör. I dag går cirka 140 barn från förskoleklass till årskurs 5 på skolan. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska nuvarande förskolelokaler byggas om till skola. Därför planeras för en ny förskola i kvarteret Blåklockan. Projekten väntas kosta Sundbybergs stad 110 miljoner kronor och kan vara klart till hösten 2014.