Örskolans nya lokaler är färdiga

Morgan Lindqvist (M), ordförande i grundskole- och gymnasienämnden i de nya lokalerna.
Morgan Lindqvist (M), ordförande i grundskole- och gymnasienämnden i de nya lokalerna.
För att klara av det ökade elevunderlaget i Sundbyberg har kommunen utökat Örskolan i Hallonbergen.
Nu står de tillfälliga lokalerna klara.

Som en följd av att det bor fler förskoleklasselever i Sundbyberg än vad som var beräknat och att allt fler väljer de kommunala skolorna behövs det mer plats för eleverna.

Därför har kommunen valt att utöka Örskolan. Och nu står skolans tillfälliga lokaler, dit skolans mellanstadium flyttar, färdiga på Skolgången i Hallonbergen.

– Jag är glad över att fler och fler väljer våra skolor i Sundbyberg, det är ett bra betyg på att de satsningar som vi Moderater och de övriga grönblåa partierna gjort på skolan har uppmärksammats av elever och föräldrar, säger Morgan Lindqvist (M), ordförande i grundskole- och gymnasienämnden.

Ingen permanent lösning

Lokalerna är ingen permanent lösning utan nämnden kommer nu att fortsätta arbeta för att Sundbybergs skolor ska klara av det ökade elevunderlaget. Örskolan ska så småningom bli en tre parallellig skola och ska byggas på den plats där gamla Örskolan finns i dag. Till de temporära lokalerna flyttar cirka 65 elever och tillhörande personal under ombyggnadstiden.

– Jag är stolt övar att tjänstemännen på så kort tid tagit fram så fina lokaler för eleverna i Örskolan. Det visar på att vi har kompetenta och engagerade tjänstemän som brinner för sitt jobb och som anpassar sig till situationen, säger Morgan Lindqvist (M).