OS på skolschemat i Ekensbergsskolan

EKENSBERG I år är sjunde gången som projektet OS i skolan genomförs. Projektet, som startades av Sveriges Olympiska Akademi och Sveriges Olympiska Kommitté, har som syfte att öka elevers OS-intresse, bland annat genom att göra barnen mer aktiva inom idrott.

Ekensbergsskolan i Gröndal är en av de skolor som deltar.

– Projektet pågår hela läsåret och beroende på hur gamla barnen är arbetar de olika mycket med det här. Men det kommer in i många delar av undervisningen, till exempel svenska och matematik och så klart idrott då, säger Tomas Langton, biträdande rektor.