Osäker framtid för Åvas IB-program

Åva gymnasium; Täby; Täby kommun;
IB-programmet på Åva gymnasium påverkas av regeländring.
Värderingen av IB-betyg har ändrats. Det betyder att framtiden är osäker för Åvas IB-program.

Som Mitt i tidigare skrivit så har det stormat kring IB-programmet. Konflikten gäller hur IB-betygen ska översättas. Tidigare behövde en elev på ett IB-program få 40 av 45 möjliga poäng för att det skulle översättas som full poäng, 20, i det ordinarie svenska betygssystemet.

Det ville Universitets- och högskolerådet (UHR) ändra så att det istället skulle krävas 45 poäng av 45. Personer med kopplingar till IB-utbildningar rasade och menade att det skulle bli orättvist mot deras elever.

Catrine Hedlund, rektor för IB-programmet på Åva gymnasium, menade att programmet riskerade att läggas ned om ändringen gick igenom. Det eftersom svenska elever skulle sluta söka sig dit.

En kompromiss

Nu har UHR klubbat igenom en ändring, men kritiken fick dem att revidera sitt förslag något. Nu krävs det 44 poäng av 45 möjliga för att få full svensk gymnasiepoäng.

– De lyssnade med ett halvt öra, vi hade önskat att de lyssnat mer, säger Catrine Hedlund.

Hon är glad att det ursprungliga förslaget ändrades, men säger att det fortfarande blir orättvist. Därför hoppas hon att UHR ska ändra sig.

– Arbetet med att ta fram statistik och visa varför det här inte är bra kommer att fortsätta, som det är nu blir det ju så att det blir svårare att komma in på svenska utbildningar än på välkända universitet utomlands. Jag hoppas att det här inte är det sista beskedet, utan att beslutet överklagas, säger hon.

Åva i riskzonen

Hur det kommer att påverka Åva är för tidigt att säga menar hon, men ansökningarna till IB-programmet riskerar att sjunka.

– De utländska eleverna kommer fortsätta läsa IB, men det kommer nog innebära att de inte stannar kvar och pluggar i Sverige efter gymnasiet i samma utsträckning, säger Catrine Hedlund.

– När det gäller de svenska eleverna så får vi se, i maj får vi siffrorna på hur många som sökt, då vet vi hur det här har påverkat.

 

Fakta

IB-programmen

IB, som står för International Baccalaureate, är en engelskspråkig utbildning motsvarande gymnasiet som erbjuds på tusentals skolor runt om i världen. Utbildningen har ett eget betygssystem, som sedan översätts när en person med IB-betyg söker in till universitet eller högskola.

Det är vanligt att barn som flyttat till ett land på grund av att deras föräldrar tillfälligt jobbar där läser IB-program. Men programmen är öppna för alla att söka.

Källa: www.ibo.org