Osäkert om dubbelspår

Vallentuna Det är osäkert hur det blir med dubbelspår mellan Molnby och Lindholmen. Mitt I Vallentunasteget skrev i förra veckan att trafiknämnden beslutat att satsa 3,1 miljarder på utbyggnaden av Roslagsbanan. Det är en minskning med 1,5 miljarder jämfört med det första förslaget, vilket innebär att SL måste spara in på några av de planerade dubbelsträckorna.

Trafiknämnden uppger nu att sträckan mellan Vallentuna och Molnby är i planeringsfasen men att sträckan mellan Molnby och Lindholmen kan komma att slopas.