Osäkert om Järvaborna har råd med terrasserna

En forskare på KTH är tveksam till om boende i Järva kommer att ha råd med de nya bostäderna på terrasserna ovanpå E18.

Förutom att länka samman stadsdelarna med varandra hoppas man på exploateringskontoret och på Byggvesta att terrasserna ska ge Järvaborna större möjligheter att göra bostadskarriär.

Men Inga-Britt Werner, boendeforskare och professor vid regionala och urbana studier på KTH, är tveksam.

– Eftersom medelinkomsten i de aktuella områdena är lägre än i många andra områden i Stockholm är det inte troligt att så många som bor där har råd att köpa en ny bostad på terrasserna, säger Inga-Britt Werner.

Hon menar också att lägenheterna i husen på terrasserna inte lär bli billigare än annan nyproduktion, snarare tvärtom på grund av tekniska komplikationer med överdäckning och bullerskydd.

I nuläget har inte Byggvesta gjort någon undersökning för att ta reda på om Rinkeby- och Tenstaborna kommer att ha råd med de nya bostäderna.

– Men vi förstår att vi inte kan ta höga priser i området, både personer som bor i närområdet och inflyttade är viktiga kunder. Våra nybyggnationspriser kommer därför att ligga lägre än andra i Stockholm, säger Marcus Svensson vd för Byggvesta development.

Våra priser kommer därför att ligga lägre än andra i Stockholm.

Forskare tror inte att Järvabor har råd att köpa bostad i 16-våningshuset eller på terrasserna.