ANNONS

Osäkert för personalen när äldreboenden rivs

villa basilika
Villa Basilika kommer att få ta emot äldre från boenden som avvecklas.
Under de närmaste tre till fyra åren kommer fyra nya vård- och omsorgsboenden att öppna i Tyresö. I samband med utbyggnaden kommer två gamla äldreboenden att läggas ner. De som bor där kommer att flyttas i två etapper.
ANNONS

De två äldreboendena som kommer att försvinna, enligt förslaget som tas upp i socialnämnden nästa vecka, är Ängsgården och Björkbacken.

För att möta ett ökat behöv av äldreomsorgsplatser så planeras fyra nya boenden i Tyresö kommun.

Ger plats åt skola

– Ängsgården som ligger i Fornudden kommer att rivas för att ge plats åt  den nya skolan som ska byggas där. Förslaget innebär att man kan riva tidigare för att börja bygga skolan, säger Andreas Jonsson (M), socialnämndens ordförande.

De äldre som bor där kommer att flyttas till det nya ädreboendet Villa Basilika som ska stå klart nästa år.

– Samma sak gäller för de som bor på den delen av Björkbacken som avvecklas i första etappen. De får plats på Villa Basilika. I andra steget kommer de platserna att ersättas i det nya äldreboendet som planeras i Tyresö centrum, säger Jonsson.

Utav de fyra nya äldreboendena som planeras är ett av dem kommunalt, det i Tyresö centrum. De övriga tre kommer att drivas i privat regi, men vilka som kommer att sköta driften av de två privata äldreboendena som planeras öppna år 2020 i Fornudden och Tyresö strand är ännu inte klart.

Facket larmar: ”40-50 personer utan jobb”

Får söka nya jobb

Enligt Andreas Jonsson kommer det innebära en ökad kapacitet med fler platser för äldre i Tyresö. Men det är osäkrare vad som händer med personalen på Björkbacken och Ängsgården som läggs ner.

ANNONS

– Det kommer att finnas möjlighet att söka sig till Villa Basilika. Där kommer det finnas behöv av mer personal. För de som väljer att vara kvar inom kommunen kommer det att finnas möjligheter till nya tjänster också, eftersom vi har en del vakanta tjänster, säger Andreas Jonsson.

Kan ni garantera nya jobb åt alla?

– Nej, det beror på vad personalen väljer att göra. Vill man söka sig till Villa Basilika så får man göra det och vi hoppa att kunna lösa tjänster till de flesta inom kommunen.

I dåligt skick

Bakgrunden till att Ängsgården och Björkbackens äldreboenden ska avvecklas är bland annat att Arbetsmiljöverket har hittat brister i den fysiska arbetsmiljön där. En renovering av felen beräknas kosta 35 miljoner kronor.

– Det känns bra att vi kan landa i ett förslag som innebär att vi kan ersätta gamla platser med nya och att vi kan modernisera äldrevården i Tyresö.

Beslut om förslaget ska tas nu på onsdag 30 augusti i socialnämnden.

Fakta

Nya äldreboenden i Tyresö

  • Villa Basilika, Farmarstigen, 2018
  • Norra Tyresö centrum, 2020
  • Fornudden, planeras öppna cirka 2020
  • Tyresö strand, planeras öppna cirka 2020
Källa: Tyresö kommun