Öst och väst slås ihop

Områdena öster och väster om Roslagsbanan ska byggas samman enligt det nya förslaget. ”Men det kommer att ta tid, kanske 30–40 år”, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elwe Nilsson (M)
Områdena öster och väster om Roslagsbanan ska byggas samman enligt det nya förslaget. ”Men det kommer att ta tid, kanske 30–40 år”, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elwe Nilsson (M)
Öst och väst ska byggas ihop och Vallentuna bli mer stadslikt. Planerna för centrums framtid tar nu nya former.

– Möjligheterna är fler än vi tidigare trott, säger projektledaren Oskar Pihl.

I dag är Vallentuna delat i två – ett öster och ett väster om Roslagsbanan. I väst ligger centrum, i öst idrottsplatsen och den gamla industrin, nuvarande Tellusområdet. Nu vill kommunen förena de båda delarna och bygga en större stadskärna.

Redan 2005 togs ett beslut om att tätorten skulle utvecklas. Med ”småstaden” som modell var planen att centrala Vallentuna skulle få ett tydligare gatumönster och fler småhus. Men nu visar det sig att utvecklingen kan bli större än så.

– Möjligheterna är fler än vi tidigare trott. Det finns bra potential för en sammanhållande stadskärna, säger projektledaren Oskar Pihl.

Även om det kommer att dröja länge är planen att hela Tellusområdet i framtiden ska bli en del av centrum. Redan nu finns butiker, simhall och restauranger på den östra sidan, men inget som sammanlänkar de båda delarna.

Genom att bygga om Vallentuna station, och få bort den avdelande gränsen i form av plattform och räls, kan öst och väst bli ett. Tanken är att tåget ska gå på en bro, och stationen vara upphöjd från marken. Under upphöjningen finns då plats för ett torg som ger passagen stadskänsla.

Hela centrala Vallentuna ska få en tydligare kvartersstuktur enligt den nya planen. Tellusområdet ska byggas ut med gator för både bilar och gående, och flerfamiljshus med butikslokaler på bottenplan. Behovet av fler lägenheter är stort i Vallentuna, och kommer att bli ännu större om förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda blir av, menar Oskar Pihl.

Arlanda är en av Sveriges största arbetsplatser och sysselsätter sammanlagtcirka 17 000 personer. Vallentuna kommer att vara första stoppet på tågets väg in mot Stockholm.

– Många tycker att det är bra att bo nära Arlanda. Man kan även tänka sig andra effekter som att fler företag etableras och butiker öppnas, i och med möjligheten att ha verksamheten nära flygplatsen, säger Oskar Pihl.

Ännu har inget beslut om Roslagsbanans förlängning tagits, och som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat finns kritiska röster. Men den redan växande befolkningen och utbyggnaden av dubbelspåret på Roslagsbanan, är anledning nog att utveckla stationen och centrum, menar Oskar Pihl.

Elwe Nilsson (M), miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande, är positiv till den nya planen.

– Den är bra. Den visar på ett växande Vallentuna i förändring. Ska vi ha en central bebyggelse runt kollektivtrafiken, måste vi bygga ut centrum. Stationen kan inte ligga i ett bostadsområde, säger han.

Vikten av grönområden, stora som små, betonas i planen. Bland annat föreslås en större park, öster om spåret.

Den 13 juni berättar kommunen om förslaget och svarar på frågor i Vallentunasalen i biblioteket.