Östbergabor: Bygg inte en barriär av höga hus

Årstafältet
Östbergaborna är rädda att husen blir en barriär istället för en länk till Årstafältet.
Östberga ska få 2 500 nya bostäder och växa ihop med Årstafältet.
En grupp bostadsrättsägare i Östberga föreslår att husen mellan området och fältet inte bör vara högre än tre våningar. Annars blir det som en mur mot Årstafältet, anser de.

Som Mitt i söderort tidigare skrivit om presenterades de nya planerna för Östberga och Årstafältet under ett par informationskvällar på Östbeergaskolan tidigare i somras.

Tyck till om Östberga och Årstafältet

Staden planerar 2 500 nya bostäder i Östberga som ska växa ihop med Årstafältet.

På Östbergabornas önskelista: En bra mataffär

Bostadsrättsägarnas intresseförening i Östberga (BRIEF) har skrivit till stadsdelen att de överlag är positiva till planerna, men att de vill framföra några synpunkter. En synpunkt som många medlemmar påpekat är att de inte vill ha en barriär med höga hus mellan Östberga och Årstafältet. Östbergaborna menar att det blir som en mur och snarare avgränsar Östberga från Årstafältet än bygger ihop stadsdelarna.

Husen bör inte vara högre än tre våningar och ligga i öst/västlig riktning, skriver föreningen. Detta för att öppna upp mot fältet.

Bättre kollektivtrafik och service

Den andra synpunkten är att kollektivtrafiken måste byggas ut i takt med de första inflyttningarna. Föreningen skriver att de dåliga kommunikationerna gör att folk väljer att ta bilen och att Östberga inte tål mer biltrafik.

Det finns också synpunkter på att samhällsfunktioner bör byggas ut i takt med nybyggnationen. Som exempel på sådana nämns,apotek, vårdcentral och polisstation.

Förslaget ät ute på samråd hela sommaren.