På Östbergabornas önskelista: En bra mataffär

Berit Björk har bott i Östberga i 51 år och var en av de första som flyttade in i området.
Berit Björk har bott i Östberga i 51 år och var en av de första som flyttade in i området.
Det brukar kallas för en isolerad ö. Men nu ska Östberga rustas upp, få 2 500 nya bostäder och växa ihop med Årstafältet.
Dessutom finns planer på allaktivitetshus med bibliotek.
Men det som Östbergaborna vi pratar med helst vill ha är en mataffär.

En försommareftermiddag vid Östberga torg. Det här är Östbergahöjdens centrum, men inte mycket vittnar om det. Matbutiken är igenbommad. Den enda serviceinrättningen är en liten jourbutik.

– Vad då centrum? Det finns inget centrum här. Det är en död stad, säger Ali Said, som driver butiken.

Utanför träffar vi Berit Björk som bott på Östbergahöjden i 51 år. Hon var bland de första som flyttade hit.

– Vi flyttade in i det näst första huset som byggdes. Det var mycket mer sammanhållning då. Vi passade varandras barn och fikade tillsammans ute på sommaren. Nu vet jag inte vilka som bor i huset.

Men hon trivs fortfarande och välkomnar nya bostäder. Framför allt skulle hon vilja ha en mataffär.

– Nu åker jag till Skärholmen eller Hagstära och handlar. Det skulle behövas en bra mataffär här.

Ska växa ihop med Årstafältet

Östberga brukar ibland beskrivas som en isolerad ö. Utan serviceutbud, med dåliga kommunikationer och utan naturlig koppling till närliggande områden. Men nu finns det stora planer för området. Ett omfattande program för Östberga är ute på samråd hela sommaren. Området kommer att utvecklas under en tioårsperiod och växa ihop med Årstafältet så att det blir en mer sammanhängande stad. 2 500 bostäder ska byggas.

– De kommer att byggas i randen runt Östberga, snarare än inne i Östberga, säger Hampus Olesund, projektledare på exploateringskontoret.

Det handlar om att förtäta i ytterkanterna. Runt tusen av bostäderna ingår i Årstafältets etapp 5 och 6 och några hundra räknas till Liseberg.

Det handlar om en handfull radhus, men annars är det lägenheter som ska byggas

– Minst hälften kommer att bli hyresrätter. Det beror på budgeten hur många det blir, men det blir minst 50 procent, säger Hampus Olesund.

Först ut är 220 lägenheter i så kallade Stockholmshus i norra Östberga. Stockholmshusen ska gå snabbare att bygga och ha lägre hyror. De börjar byggas 2019 och kan vara inflyttningsklara 2021.

– Tanken är att de ska bli lite billigare, säger Hampus Olesund.

På tomten där den nerbrunna förskolan låg ska det både bli en ny förskola och ett 40-tal studentbostäder.

Kan bli allaktivitetshus med bibliotek

Staden vill att Östbergaborna ska vara med på tåget och i den medborgardialog som hållits har det också kommit in flera förslag. Bland annat på ett allaktivitetshus, en stadsodling och ett levande torg. Stadsdelsnämnden ska fatta beslut om allaktivitetshuset till hösten. Det finns även planer på att inrymma ett bibliotek i byggnaden. Just nu pågår det aktiviteter på torget hela sommaren och en stadsodling finns nu på den nerbrunna förskoletomten.

– Hur centrum ska utvecklas är fortfarande lite oklart. Det kommer att ses över i samband med att tunnelbanan byggs, säger Hampus Olesund.

Tidigare i våras presenterades en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan, som kommer att ha stationer i Östberga och på Årstafältet. Det dröjer dock till efter 2030 innan den blir klar.

Vid randen av Årstafältet föreslås en ny sim- och idrottshall.

Många Östbergabor efterfrågar mer service i centrum. Hur blir det med det?

– Vi kan inte styra över det, men med fler boende finns det ett större kundunderlag, säger Hampus Olesund.

Enkät: Vad tycker du behövs i Östberga?

Foto: Pekka Pääkkö

Carrola Sjöström, 50, Gamla Östberga:
En bra mataffär! Det behövs verkligen, det finns ingenting här. Det skulle behövas en lite större affär, som ICA eller Coop. Just nu satsas det mycket i Östberga. ÖCC gör ett jättebra jobb och det ska byggas ett allaktivitetshus. Det är bra att det satsas på barn och yngre ungdomar. Det är bra att det byggs nya bostäder och att området växer ihop med fältet, bara man inte bygger bort alla grönytor, de är också viktiga.

 

Foto: Pekka Pääkkö

Isak Golo, 16, Östbergahöjden:
De borde göra något med tomten där förskolan brann ner. Det har inte hänt någonting på tre år, det är tragiskt. Det finns väldigt mycket träd, det borde finnas mer parker för barn. Jag tycker att det är bra att de bygger bostäder, det behövs. Vi har en ungdomsgård, men den är inte kul, det har sett likadant ut i flera år. Jag skulle vilja ha en gård där det finns mer att göra.

 

Foto: Pekka Pääkkö

Martina Page, 40, Gamla Östberga (med sonen Luca)
En närpolisstation. Jag tror att det skulle ha en lugnande inverkan här. Det är ju lite segregerat och har varit en del problem med bilbränder och så. Men jag tycker ändå att det känns tryggt. En mataffär vore också bra, här finns ju ingen. Jag tycker att det är bra att det byggs bostäder och att Östberga ska växa ihop med fältet.

 

Foto: Pekka Pääkkö

Bagye Sodnom, 33, Östbergahöjden
Det skulle behövas fler lekplatser för mindre barn. Det finns inte så mycket här på Östbergahöjden. Sedan skulle det behövas fler parkeringsplatser. Det är ett jätteproblem. Jag har bott här i tre år och det finns fortfarande ingen parkering, ibland får vi köra långt bort för att parkera. En mataffär skulle vara bra. Det är bra att det byggs fler bostäder, då kanske det blir mer service. Det är väldigt lugnt här, jag trivs bra.

Fakta

Det här vill Östbergaborna ha

Förslag från medborgardialogen:

✓ Allaktivitetshus Träffpunkt centralt vid torget där Östbergaborna kan arrangera aktiviteter och stadens verksamheter kan rymmas.

✓ Ett levande torg För att öka trivsel och trygghet föreslås bättre belysning, papperskorgar och växter. Dessutom föreslås sittplatser, bord och en scen för attg skapa mer liv och aktivitet

✓ Stadsodling Östbergabor vill starta stadsodling. På den nerbrunna förskoletomten har nu gjorts i ordning med pallkragar.

✓ Bättre kollektivtrafik Boende i Östberga har tagit fram en skrivelse med förslag på förbättrad kollektivtrafik och överlämnat denna till Stockholms läns landsting

✓ Bibliotek Just nu utreds om ett allaktivitetshus kan etablera sig i samband med ett allaktivitetshus.

✓ Ökad trygghet Trygghetsvandringar föreslås liksom bättre samordning för att stödja och motivera personer att lämna kriminalitet.