Östbergamuren rivs– för att öka tryggheten

Det var på 60-talet som betongmuren vid Östberga centrum byggdes. Men nu har stadsdelsförvaltningen beslutat att den 30 meter långa muren ska rivas. Tanken är att skapa mer öppenhet, trygghet och tillgänglighet. Muren är ett steg i förvaltningens arbete med att göra området mer attraktivt. Ett smidesräcke ska i stället sättas upp för att kunna ge mer transparens vid Östberga torg.

– Fokus ligger på att öka förutsättningarna för att människor ska kunna mötas och på att den yttre miljön förbättras, bland annat ur ett trygghetsperspektiv, säger Ulf Walther (S), ordförande i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd i ett pressmeddelande.

Fakta