Österåker bäst på bostäder

ÖSTERÅKER Österåker är bäst i länet och näst bäst i landet på att tackla bostadsbristen. Det uppger HSB som granskat 59 tillväxtkommuner som också uppgett att de har bostadsbrist.

HSB:s index baseras bland annat på planerat bostadsbyggande, påbörjat byggande och bostadssituationen för unga. Tvåa och trea i länet kom Haninge respektive Sollentuna.