Nu ska förskolan få mer behörig personal

Kenneth Netterström, Skolnämndens ordförande, är glad över samarbetet.
Kenneth Netterström, Skolnämndens ordförande, är glad över samarbetet.
Österåker vidareutbildar cirka 40 anställda inom förskolan tillsammans med Uppsala Universitet så att fler blir behöriga.
– Vi är ganska så tidiga i landet med att driva igenom ett sådant här samarbete, säger Skolnämndens ordförande Kenneth Netterström (M).

Efter ett initiativ från Skolnämnden i  Österåker kommer kommunen, tillsammans med Nacka, Tierp och Uppsala utbilda förskolepersonal i samarbete med Uppsala Universitet.

– Vi är ganska tidiga i landet med att driva igenom ett sådant här samarbete, säger Skolnämndens ordförande Kenneth Netterström (M).

Målet är att barnskötare eller motsvarande ska få chansen att vidareutbilda sig och få en komplett förskolelärarutbildning. Utgifter för studielitteratur kommer kommunen att stå för.

– Några har viss utbildning sedan tidigare och behöver kanske studera ett drygt år, för andra kan det ta drygt tre år, säger Kenneth Netterström.

Österåkers låga lärartäthet

Österåker har tidigare placerat sig lågt i jämförelser med andra kommuner när det gäller personaltäthet inom förskolan. Även om detta initiativ inte leder till fler anställda ökar man antalet behöriga, vilket i sin tur ger en bonus till förskolorna som innebär att de kan anställa fler.

 På vissa av våra förskolor har vi nästan nått målet, på andra har vi en bit kvar.

Ett uttalat mål är att skolorna ska nå 5,2 elever per pedagog fram till 2019.

– Man ska vara också försiktig när man jämför kommuner sinsemellan eftersom det beror mycket på hur man räknar. Man ska också säga att på vissa av våra förskolor har vi nästan nått det målet, på andra har vi en bit kvar.

”Inte stirra sig blind på jämförelser”

Kenneth Netterström säger att det handlar om hur man fördelar resurser och att man inte ska stirra sig blind på jämförelsetalet ”antal barn per pedagog”.

– Det talet beskriver inskrivna barn som finns på en förskola, men det stämmer inte alltid överens med verkligheten. Det är exempelvis färre barn i skolan en fredag, och vissa tider på året är många barn sjuka. På en förskola i kommunen har man lyckats nå målet genom att fördela resurserna på ett flexibelt sätt så att det finns personal på plats när barnen faktiskt är där.

För att få en bättre bild om läget har Österåker startat ett nytt uppföljningssystem, ”Med målen i sikte”, där man frågar förskolechefer, personal, barn och föräldrar.

Då kan man se vilka skolor som avviker och framförallt se vad detta i så fall beror på, säger Kenneth Netterström.