Österåker får böta över en halv miljon

NYHETER Österåkers kommun har tagit för lång tid på sig att verkställa ett beslut som gav en funktionshindrad invånare rätt till gruppbostad.

Den 10 juni 2011 godkändes ansökan, men bostad erbjöds först den 1 juli 2012. För lång väntetid, anser Förvaltningsrätten som dömer kommunen att betala en straffavgift på 540 000 kronor.

Syftet är att kommunen inte ska tjäna på att dra på sig en sanktionsavgift i stället för att verkställa insatsen. Personen själv får dock ingen ersättning.

– Nej, under tiden som man väntar erbjuds man andra insatser, säger socialchef Anne Simmasgård.