Österåker får ny grafisk profil

ÖSTERÅKER Kommun­styr­elsen i Österåker vill förnya kommunens grafiska profil. Bland annat före­slås de enskilda nämnd­ernas logotyper tas bort för att stärka det gemen­samma varumärket.

Samtidigt vill man byta typsnitt från Arial och Times till Gill Sans och Garamond och några färger läggs till: ljusare blå, grön och orange. Dessutom ska det förtydligas att Österåker är en skärgårdskommun.

Senast den grafiska profilen uppdaterades var 2006. Beslut fattas av fullmäktige.