Österåker försvarar smygfilmad konsult

I TV4 beskrevs Kommunlex som ett företag som lär kommuner att neka hjälp till funktionshindrade.

Men Österåkers kommun försvarar Kommunlex som nu anmält reportaget.

I TV4:s program Kalla fakta talade konsulten på Kommunlex om ”en liten grupp som äter upp mycket pengar” och Kommunlex beskrevs som ett företag som lär kommuner att neka lagstadgad hjälp till funktionshindrade.

Men på Österåkers kommun, som anlitat Kommunlex i flera år, har man en annan bild:

– Kalla fakta vill framhäva att utbildningen går ut på att raljera och skratta åt kunderna. Men det handlar om hur vi ska bedöma lagen i olika fall och situationer, säger Anne Simmasgård, socialchef.

För en vecka sedan anmälde Kommunlex TV4:s reportage ”Avslag till varje pris” till Myndigheten för radio och tv, och Justitiekanslern (JK). Enligt Kommunlex var reportaget bland annat ”grovt osakligt och partiskt” och innehöll ”ett stort antal faktafel”.

På Österåkers kommun uppger man att man sedan 2010 köpt tjänster av flera konsultföretag som arbetar med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Totalt har man köpt tjänster för uppemot 400 000, av Kommunlex för drygt 110 000 kronor.

– Vi har behövt juridisk vägledning och handledning i vissa ärenden och då har vi anlitat Kommunlex. Vi har även anlitat dem i utbildningssyfte.

Totalt har fem LSS-handläggare och ett 20-tal socialsekreterare i Österåker utbildats av företaget.

– Vi tycker de är kunniga inom området, därför anlitar vi dem. Det kostar inga stora summor.

Hjälper de till att hålla nere kommunens kostnader för LSS?

– Nej, det tycker jag inte man kan säga, det handlar inte om att spara utan om att ha rimliga kostnader och följa lagen.

På handikapporganisationen FUB i Södra Roslagen har man reagerat på det raljanta tonfall som vd:n och konsulten på Kommunlex hade när han höll föredrag inför fnissande åhörare, vilket filmats i smyg av TV4.

– Det låter inte bra. Vi har ingen egen erfarenhet av Kommunlex, men det man såg i programmet var förskräckligt, säger Sören Wiklund, på FUB i Södra Roslagen.

– Det är klart att LSS-handläggare behöver utbildning i lagen, men de behöver även utbildning i empati och förståelse. De ska inte raljera. Jag tycker att Österåker borde reagera och granska konsulten och överväga om man ska fortsätta samarbetet.

Mitt i har varit i kontakt med Kommunlex som avböjt att kommentera. I stället hänvisar vd:n till ett pressmeddelande där man tar avstånd från bilden som ges i Kalla Faktas reportage.

Vi tycker de är kunniga inom området, därför anlitar vi dem.Anne Simmasgård socialchef