Partierna vräker pengar över skolan

Förskolor och skolor i Österåker ska få 16 miljoner mer än de 50 extra miljoner som klubbats för nästa år. Det föreslår alliansen, på initiativ från Folkpartiet.

Men Vänster­partiet vill mer.

Inför nästa års val tävlar partierna i Österåker om att bjuda över varandra i satsningar på barn och unga. I den borgerliga Alliansens budget får förskola och skola 50 miljoner kronor mer än föregående år.

Socialdemokraterna, som även tidigare begärt mer pengar, föreslår i sin skuggbudget 58,8 miljoner mer till kultur- och utbildningsnämnden.

Nu sockrar Alliansen sin budget för de unga med ytterligare 16 miljoner – och Folkpartiet får äran.

”Den borgerliga Alliansen kommer på Folkpartiets initiativ att satsa ytterligare 16 miljoner på kvalitetsförstärkningarna i förskola och skola. Beslut kommer att fattas vid kommunfullmäktige i december”, skriver partiet i ett pressmeddelande.

Satsningen blir enligt partiet möjligt eftersom budgetöverskottet år 2013 förväntas bli stort. De nya pengarna föreslås gå till kvalitetsförstärkningar, bland annat i form av ny skollitteratur och digitala hjälpmedel, både till elever och lärare.

– I Österåker har vi antagit målet att ha länets bästa skolor. Denna satsning på bland annat läromedel är ytterligare ett stort och viktigt steg på vägen mot målet, säger Elisabeth Gunnars (FP), kommunalråd och ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

Alliansen påpekar också att Österåker under 2013 varit en av de kommuner i landet som höjt lärarnas löner allra mest.

Även Vänsterpartiet har lagt ett förslag till budget för 2014. Där får kultur- och utbildningsnämnden 23 miljoner kronor mer än Alliansens budget, eller sju miljoner mer, om man räknar in Folkpartiets tillägg.

– För oss är det en fråga om trovärdighet. Man måste lyssna på vad skolledare och pedagoger behöver och då kostar det mer, säger Francisco Contreras (V).

Vänsterpartiet vill även ge vård- och omsorgsnämnden ytterligare drygt 27 miljoner, jämfört med alliansen – allt utan några skattehöjningar.

Beslut om Folkpartiets extra satsning på förskola och skola fattas i kommunfullmäktige den 16 december.

Fakta

Österåker har långt till ”länets bästa skola”

2011 beslutade Alliansen i Österåker att ha som mål för mandatperioden att skapa ”länets bästa skola”.

2012 hade niorna lägre snittbetyg än året innan, medan andelen som nådde målen i alla ämnen var något högre än 2011, men ändå lägre än länssnittet.

I fjol rankade kristna ungdomsorganisationen KFUM Österåker på plats 288 av 290 kommuner när det gäller satsningar på unga.