Österåker vill höja servicen på gästhamnar

Husarö är en av de öar som kan bidra i projektet.
Husarö är en av de öar som kan bidra i projektet.
Österåkers kommun har ansökt om att delta i projektet Seastop.
Österåkers kommun har ansökt om att delta i projektet Seastop.
Österåkers kommun ansöker om EU-bidrag för att höja nivån på servicen vid gästhamnarna på Ingmarsö, Husarö och Nässlingen.
– Bra och moderna hamnar gör skärgårdskommunen än mer attraktiv, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Österåkers kommun ansöker nu om att delta i projektet Seastop. Målet med projektet är att höja nivån på servicen i Stockholms gästhamnar.

Projektet är EU-finansierat och kommer att skapa nya båtplatser, toaletter och grillplatser.

– Bra och moderna hamnar gör skärgårdskommunen än mer attraktiv. Även för alla som besöker skärgården med Waxholmsbåt innebär projektet nya, fräscha servicebyggnader med tillgång till toaletter och vi välkomnar både nya och gamla besökare till vår del av skärgården, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Österåkers kommun har ansökt för gästhamnarna på Ingmarsö, Husarö och Nässlingen, för att få delta i projektet ska gästhamnen ligga på en ö utan bilförbindelse.

Seastop har en total budget på drygt 40 miljoner kronor av dessa går cirka 5,5 miljoner kronor till hamnarna i Österåker.

Projektet finansieras till 75 procent av EU-medel och resten står Länsstyrelsen och Landstinget för. Det slutgiltiga beskedet om ansökan beviljats kommer den 30 november.