Österåker sjunker i årets skolrankning

Bara åtta av landets 290 kommuner är nu sämre än Österåker, enligt Lärarförbundets årliga undersökning.

Sedan förra året har kommunen rasat hela 27 placeringar.

Österåker tycks komma längre och längre från den styrande Alliansens mål ”län­ets bästa skolkommun”. Åtminstone om man får tro Lärarförbundet. Enligt förbundets årliga undersökning ”Bästa skolkommun”, som släpptes förra veckan kom skånska Vellinge på första plats av landets 290 kommuner. Österåker har halkat från plats 255 till 282. Bara tre av länets 26 kommuner fick sämre betyg.

– Det är klart att det inte är någon rolig läsning. Under den här mandatperioden har vi gjort stora satsningar och förbättringar. Men det är synd att det inte fått genomslag i rankningen. Jag tycker inte att det ger en korrekt bild. Vi i Öster­åkers kommun står oss bra, säger Elisabeth Gunnars (FP), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

Någon förklaring till varför skolan tycks ha blivit sämre jämfört med andra kommuner har hon inte.

– Jag kan bara konstatera att det aldrig satsats så mycket på skolan i Öster­åker tidigare. Men det tar tid.

I Lärarförbundets undersökning har fjorton faktorer vägts samman, bland annat resurser till undervisningen, lärartäthet, elevernas betygsresultat och andel elever som godkänts i alla ämnen i nionde klass.

Ann-Christine Furu­strand, socialdemokratiskt oppositionsråd i Österåker, tycker att undersökningen är förfärande läsning.

– Det visar att skolan behöver ett lyft i form av ordentliga resurser. Det räcker inte att man satsar ett år av fyra under mandat­perioden som Alliansen gjort. Det behövs stadigvarande satsningar.

Enligt henne saknas också en dialog mellan de styrande politikerna och personalen i skolorna om hur man ska vända utvecklingen rätt:

– Vi har hela tiden velat ha en handlingsplan tillsammans med rektorer och lärare. Men det har inte Alliansen, trots att det är en självklarhet.

Det är inte bara i Lärarförbundets undersökning som Österåkers skolor får dåligt betyg.

Enligt Skolverkets statistik var niornas meritvärden i Österåker lägre 2013 än 2004. Andelen elever som nådde alla mål i nian var också längre 2013 än tio år tidigare.

Om man vill flytta till en av länets bästa skolkommuner, ska man flytta till Österåker då?

– Det tycker jag absolut, säger Elisabeth Gunnars.