Österåker skippar fossila investeringar

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) och Andreas Lennkvist (V).
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) och Andreas Lennkvist (V).
Det är inte ofta, men det händer ibland att vänsterpartiet och moderaterna kan enas. I Österåker har M nappat på ett V-förslag om fossila bränslen.

Idag, 22 maj, väntas kommunstyrelsen i Österåker ställa sig bakom ett förslag från vänsterpartiet om att kommunen ska sluta investera i olja, kol och gas.

Anledningen är att man vill minska användningen av bränslen som påverkar det globala klimatet.

”Ett ansvar för kommande släkten”

– Inte ofta har M och V samma syn på politiska frågor men i detta fall är Andreas Lennkvists motion något vi i alliansen också ser positivt på, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande  i Österåker.

Andelen av kommunens investeringar som är placerade i fossilbränslebranschen är inte stor, runt 0,4 procent, men symbolvärdet är desto större.

Tidigare har även bl a flera svenska universitet divesterat, dvs beslutat att avveckla sina investeringar i fossilbränslebranschen.

Bland de första som tar steget

Österåker blir det tionde kommunen som gör slag i saken – först var Örebro.

– Det innebär kanske inte mycket för österåkersbornas vardag men däremot ett ansvar för kommande släkten, säger Michaela Fletcher (M).

– Det här är en av de enskilt viktigaste åtgärderna en aktör kan göra och helt nödvändigt om vi ska klara av de mål som satts upp i Parisavtalet, säger Andreas Lennkvist (V).