Då sker sandsopningen i ditt område – lista

Sandsopning i Åkersberga 2019
Årets sandsopning är i gång!
Ett säkert vårtecken är när kommunen sopar bort bort vinterns grus och sand från gator och torg. I Österåker har sopandet pågått sedan början av april. Vi har listat när alla områden sopas.

Nu ska vinterns sand bort från Österåkers gator. Sedan början av april kör Peabs fordon enligt fastställda rutter, så att vi ska slippa halka på rullgrus  – samma grus som gjorde att vi inte halkade på isiga vägar i vintras.

– Vi har ett rullande schema så att det inte är samma områden varje år som blir sopade först och sist, säger Ann Erlandsson, driftingenjör på Österåkers kommuns väg– och trafikenhet.

Centrum sopas i helgen

Totalt är det närmare 80 kilometer kommunala gator som ska sopas, plus 27 kilometer trottoarer och 73 kilometer gång- och cykelvägar.

Under den gångna vintern har kommunens entreprenör kört 14 plogrundor med sandning och enbart sandat vid ytterligare 16 tillfällen. Totalt motsvarar det 1 400 ton sand, enligt kommunen.

När ska all sandsopning vara klar?

– 1 maj ska allt vara klart, enligt avtal – om inget särskilt händer.

Fakta

Då sopas ditt område

Sandsopningsstarten har en rullande turordning. Inom samtliga områden sopas gång– och cykelbanor först och därefter lokalgator.

Våren 2019 kommer den att ske i följd områdena D, E, F, B och sist C. I vanliga fall brukar A (centrum) sopas först, men denna gång sker det insprängt i turordningen, under den kommande helgen.

 • Område A:
  Centrumområdet, Järnvägsparken, gång- och cykelvägar längs Åkers Kanal, mellan Röllingby och Solskiftet samt mellan Hackstavägen och centrum. Innefattar även alla huvudvägar, torg och parkeringar.
 • Område B:
  Storhagen, Sjökarby, Spånlöt och Skånsta.
 • Område C:
  Ekbacken, Åkerstorp och Smedby.
 • Område D:
  Söralid, Tallsättra, Bergsättra, Björksättra, Högsättra, Tråsättra och Margretelund.
 • Område E:
  Berga, Söra och Österskär.
 • Område F:
  Hagby, Säby, Åkers Runö, Runö Gård och Näs samt Roslagskulla och Ljusterö, gång- och cykelvägar längs Svinningevägen.
Källa: Österåkers kommun