Österåker vill ta emot ensamkommande flickor

Österåkers högsta politiker vill se fler ensamkommande flickor i kommunen.
Österåkers högsta politiker vill se fler ensamkommande flickor i kommunen.
Österåkers kommun vill främst ta emot ensamkommande flickor när de tar emot flyktingungdomar i fortsättningen.

Det framkommer av ett brev som kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) skickat till Migrationsverket i förra veckan.

Orsaken är att kommunen nästan bara tagit emot ensamkommande pojkar hittills och att kommunen därmed vill uppnå ett mer jämställt mottagande. Enligt brevet har 3 av 139 ensamkommande flyktingbarn som kommit till Österåker hittills varit flickor.

I brevet – som har uppmärksammats stort i traditionella medier och lett till debatt i sociala medier – motiverar Michaela Fletcher att Österåkers föreningsliv passar bra för flickor och hon skriver även att Österåker är beredd att öppna ett boende för 28 flickor under våren.

Till Mitt i säger Michaela Fletcher att Österåker är den kommun i länet som behållit flest ensamkommande ungdomar i kommunen utan att köpa in platser på ett hem i en annan kommun.

– Vi har ett pojköverskott här. Vi tar vårt ansvar och det är inget problem. Nu välkomnar vi ett boende för flickor, säger hon.

Men oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S) ställer sig inte bakom Alliansens krav.

– Det är ett sätt för dem att försöka slippa ta emot ensamkommande, eftersom det kommer så få flickor. Det är jätteobehagligt.

Socialdemokraterna anser även att frågan borde ha lyfts i kommunens beredskapsutskott där flyktingfrågor behandlas.

– Då hade vi kunnat resonera om det här var särskilt klokt. Jag vädjar till Liberalerna att tänka på ett mer humant sätt, säger Ann-Christine Furustrand.

Hon uppmanar också Migrationsverket att kommunen bör upplysas om de ensamkommandes namn, ålder och nationalitet senast 10 dagar innan de anländer till kommunen.