ANNONS

Österåkers grundskolor rena betygsraketen

15-åringen har erkänt brott.
Nu har niondeklassarna i Österåker bland de bästa betygen i landet.
På bara fyra år har betygen i Österåkers grundskolor förbättrats kraftigt. – Metodiska satsningar på skolan ger resultat, säger Kenneth Netterström (M).
Men statistik visar också att skolorna blivit "snällare" så att fler elever får högre betyg än sina provresultat.
ANNONS

– Det är förstås trevligt att se att våra metodiska satsningar på skolan ger resultat. Det här visar på det enorma arbetet som våra pedagoger, elever och skolledare dagligen gör i våra skolor, säger Kenneth Netterström (M), ordförande i Skolnämnden i Österåkers kommun.

Niornas betyg bland de högsta i landet

Enligt siffror från Kommun- och landstingsdatabasen Kolada har Österåkers kommunala och fristående grundskolor gjort ett rejält skutt uppåt när man jämför 9:e klassarnas betyg med andra kommuner. Från plats 130 till plats 14 av landets alla kommuner. I länet ligger nu Österåker på femte plats.

Som jämförelse hamnade Vaxholm på 44:e plats i landet.

– Jag gläds verkligen åt den här positiva trenden i våra grundskolor. Vi kommer att fördjupa vårt intensiva arbete för att nå målsättningen om att Österåker ska bli länets bästa skolkommun, säger Staffan Erlandsson, skoldirektör i Österåkers kommun.

”Snällare” betyg kan bidra

Samtidigt visar siffrorna från Kolada att kommunen blivit ”snällare” när man sätter betyg, om man jämför med resultaten i de nationella proven. I ämnet engelska fick 16,2 % av niondeklassarna förra året högre betyg i engelska, än de fick på provet, jämfört med bara 4 % två år tidigare.

I svenska fick 38,3% bättre betyg än de fått på provet, jämfört med 20,3 två år tidigare.

Det här visar på det enorma arbetet som våra pedagoger, elever och skolledare dagligen gör

I matte var det knappt en tredjedel som fick högre betyg än i det nationella provet, ungefär samma siffra som åren innan.

I Vaxholm är det främst i matte som betygsättningen blivit ”snällare” – hela 43% av 9:orna fick högre betyg i matte, jämfört med provresultaten, jämfört med 24,1% två år tidigare.

ANNONS

Tanken med de nationella proven är att de ska vara ett stöd för lärare och öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning i hela landet. Det finns däremot inga regler som fastställer vilken betydelse provresultaten ska ha vid betygsättningen.

ANNONS