Det har Österåkers styrande gjort för att minska klimatutsläppen

Fletcher och tåg
Internationellt klimatarbete och satsning ökat resande med kollektivtrafiken är två sätt att minska utsläppen.
För ett år sedan var det val. Då berättade partierna i Österåker vad de ville göra i en rad heta frågor. I en serie artiklar kollar Mitt i nu hur långt de som vann valet har kommit. Så här tycker partierna att det gått med att minska utsläppen som påverkar klimatet.

Förra sommarens torra och varma väder bidrog till att lyfta miljö och klimat till en het valfråga i landet. Så även i Österåker.

På frågan hur partierna ville minska utsläppen förklarade M inför valet att man var ”positiva till internationellt klimat­samarbete och vill tillsätta pengar till internationella klimatinvesteringar”.

L, C och KD som efter valet samregerar med M var mer lokala i sina svar. Både L och C betonade bland annat kollektivtrafikens roll och C och KD ville ha fler cykelvägar. C  ville ha bygglovsfritt för solenergi och KD lyfte upp förbättrad trafikgenomströmning och fler infartsparkeringar.

Så vad har de gjort hittills?

– Genom Sverigeförhandlingen kommer Roslagsbanan byggas ut och ha större turtäthet. Det kommer få fler att välja kollektivtrafik, säger kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

Agenda 2030 är vägledande i vårt miljöarbete

Michaela Fletcher (M)

– Vi vill se fler matarbussar till olika kommundelar, vilket vi också begärt hos Region Stockholm. Väg 276 måste snarast göras fyrfilig genom hela Åkersbergas centrala snitt.

– Tyvärr har flaskhalsen förbi Luffarbacken dragits i långbänk av Trafikverket, men vi hoppas att bygget kan komma igång inom ett par år.

– Vi är med i Glokala Sverige (projekt för Agenda 2030 för hållbar utveckling, reds anm). Agenda 2030 är vägledande i vårt miljöarbete.

Men oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S) är inte nöjd. Enligt henne har alliansen nyligen tagit bort kommunens miljömål som sattes upp av partierna gemensamt – utan att de uppfyllts.

Kan det inte vara att man vill ta fram nya mål? 

– Då hade det varit bra att skruva på de mål som fanns.