Det har Österåkers styrande gjort för skolan sedan valet

Röllingbyskolan, Rektorn, Anna Zaar
Så sent som i våras mullrade det bland lärare och föräldrar sedan Röllingbyskolans rektor Anna Zaar hoppat av. Många befarade nedskärningar.
För snart ett år sedan var det val. Då berättade partierna i Österåker vad de ville göra i en rad heta frågor. I en serie artiklar kollar nu Mitt i hur långt de som vann valet har kommit. Så här tycker partierna att det gått att förbättra kommunens skolor och förskolor.

Under många år har den politiska visionen varit att Österåker ska bli ”länets bästa skolkommun”. Än är man inte där.

Bland annat har många föräldrar varit kritiska mot att elever i kommunen med behov av extra stöd inte får tillräcklig hjälp, och att barngrupperna är för stora.

Inför valet uttalade både KD och L att man ville satsa på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och både M, L och KD förklarade att man ville verka för en kompetenshöjning bland personalen i skolor och förskolor.

Så hur långt har man kommit

– I alliansens budget för 2019 har vi bland annat betonat förstärkt skolpeng, satsning på rektorernas ledarskap, fortsatt stöd till digitalisering och mindre gruppstorlekar.

Arbetet med att möta olikheter är inlett

– Vi strävar efter att öka andelen behöriga lärare och fortsätter att satsa på kompetenshöjning, berättar Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Arbetet med att möta olikheter är inlett. Det handlar om stödinsatser och tydliggörande pedagogik för att kompensera för nedsatta funktionsförmågor så att alla elever inkluderas.

Oppositionen befarar utförsäljningar

Men oppositionen är inte imponerad.

– Behovet av förstärkningar är enormt, men de har inte kunnat satsa mer för att de sänkt skatten. Det har kostat skjortan, säger Ann-Christine Furustrand (S), oppositionsråd. Hon tycker att vårens budget är den svagaste hon sett.

– Jag fattar inte hur det ska gå ihop. Jag tror att det finns en risk att man följer Danderydsmodellen och blir tvungen att sälja ut.