Vill slå ihop Östermalm med andra stadsdelar

Slå ihop Östermalms stadsdelsförvaltning med Kungsholmens och Norrmalms. Det vill M.
Slå ihop Östermalms stadsdelsförvaltning med Kungsholmens och Norrmalms. Det vill M.
Moderaterna vill slå samman Östermalm stadsdelsnämnd med Kungsholmen och Norrmalm.
Deras motion är nu ute på remiss men nobbas i vår stadsdel.

Det har gått 20 år sedan stadsdelsnämnderna infördes i syfte att stärka den lokala demokratin. Men alla är inte positiva till dagens system.

Moderaterna driver frågan om att minska antalet stadsdelsnämnder, från dagens fjorton till fem. För Östermalm skulle det innebär en sammanslagning med Kungsholmen och Norrmalm.

Nio moderater har undertecknat en motion som lämnades in till kommunstyrelsen i mars i år. Ett förslag som också stöds av Moderaterna i Östermalms stadsdelsnämnd.

Deras tyngsta argument är att större stadsdelsnämnder skulle öka möjligheten att ha rätt kompetens inom de områden som nämnden ansvarar för vilket ökar likvärdigheten och rättssäkerheten i hela staden.

Men motionen lär få svårt att få gehör i fullmäktige.

Östermalms stadsdelsförvaltningen svarar att förslaget säkert skulle kunna ge fördelar, men att en sådan omorganisation skulle ta flera år innan den sätter sig. Man påpekar också att Östermalms stadsdelsområde växer och att det kommer bo 25000 fler människor i stadsdelen till 2030.

Man påpekar också att det Östermalm redan idag samarbetar med Norrmalm och Kungsholmen i olika frågor. Sedan tidigare har Kungsholmens stadsdelsförvaltningen gett samma besked till Moderaterna.