ANNONS

Östermalm ska bli bättre på HBTQ

Medarbetare på Östermalms stadsdelsförvaltning utbildas i normkritik.
Medarbetare på Östermalms stadsdelsförvaltning utbildas i normkritik.
Nu satsar stadsdelen på att utbilda 44 av sina medarbetare i hur de ska bemöta personer med olika sexuell läggning eller könsuttryck.
ANNONS

En halvdags utbildning ska öka kompetensen om hur ett normkritiskt tänkande kan användas i möten med äldre.

Det är biståndsenheten på äldreomsorgssidan som nu utbildar sina 44 medarbetare med hjälp av RFSL.

Utbildningen ger även en tillbakablick på HBTQ-personers livsvillkor genom historien och i dag.

– Vi möter ju alla människor över 65 år och det här är något som efterfrågats av personalen, säger Katarina Grahn, biträdande enhetschef på Östermalms stadsdelsförvaltning.

Fakta

Detta är HBTQ

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av.

T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön.

Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Första gången som förkortningen hbt förkom i tryck var i RFSL:s tidning KomUt år 2000. Syftet var att bredda tidigare använda uttryck som homo, bög och gay.

Källa: RFSL