Östermalm tycker om planer för fulaste huset

Stadsdelsförvaltningen ger tummen upp för butiker, bira och bin i gamla arkitektskolan.
Stadsdelsförvaltningen ger tummen upp för butiker, bira och bin i gamla arkitektskolan.
Östermalms stadsdelsförvaltning ger tummen upp för planer på butiker, bryggeri och biodling i den gamla arkitektskolan.

Det brukar kallas Stockholms fulaste byggnad, men den gamla arkitektskolan på Östermalm ska förändras rejält av ägaren Akademiska Hus. Redan har till exempel en krog flyttat in, men snart planeras ännu mer nytt innehåll och utseende.

Stadsbyggnadskontoret har skickat ut nya planförslaget på samråd där intressenter, grannar och olika förvaltningar i staden får tycka till om förslaget som innehåller butiker, restaurang, mikrobryggeri och biodlingar. Det ges också möjlighet för gymnasium och/eller högskola.

Förslaget är kritiserat

Den föreslagna detaljplanen säger också att husets lågdel mot Engelbrektskyrkan, som förstördes i branden 2011, byggs om och får nytt solfjädertak i koppar. Något som kritiserats av Skönhetsrådet.

Och från Östermalms stadsdelsförvaltningen är det nästan idel rosor som delas ut. Man skriver bland annat i sitt remissvar:

”Förvaltningen ser positivt på förslaget, som innebär en utökad användning av byggnaden och ett stort antal nya arbetsplatser i stadsdelen. Förslaget kan, i linje med Stockholms översiktsplan, bidra till en mer levande och trygg stad med ett funktionsblandat och varierat innehåll samtidigt som den unika arkitekturen bevaras.

Koppartak får ris

Man gillar också att det blir gröna odlingar och biodlingar i kvarteret och på taket eftersom det hjälper ekosystemet och dagvattenhanteringen i stadsdelen.

Skolans lågdel förstördes i branden 2011, men ska nu byggas upp. Foto: Habiter Autrements

Stadsdelsförvaltningen skulle dock vilja se fler cykelparkeringar vid huset och att man av miljöskäl inte använder koppar för nya taket på husets lågdel.

På torsdagskvällen har politikerna i stadsdelen nämndmöte och remissvaret väntas godkännas.