Östermalmarna mer rädda för brottslighet

Östermalmarna är mer oroliga för brott. Polisen Julia Larsson tar oron på allvar.
Östermalmarna är mer oroliga för brott. Polisen Julia Larsson tar oron på allvar.
Östermalmarna känner sig mer oroliga att utsättas för brott än tidigare. Men det är inte fler som faktiskt råkar illa ut.
– Dock tar vi självklart den upplevda otryggheten på allvar och behöver analysera vad den grundar sig i, säger Julia Larsson.

Vi blir allt mer oroliga för att utsättas för brott på Östermalm. Det framgår av stadens trygghetsundersökning som görs i hela staden var tredje år. 19 procent av 1 003 svarande östermalmare är rädda för att drabbas av olika brott. Vilket kan jämföras med 13 procent 2014 och 2011.

De brott man är mest orolig för är inbrott, våld utomhus, rån utomhus, men även oron för att bli våldtagen ökar.

– Det man bör ha med sig är att Östermalms stadsdel till att börja med är en av Stockholms tryggaste områden att bo i, säger Julia Larsson kommunpolis på Östermalm, och poängterar att den upplevda säkerheten inte står i paritet med risken att råka ut för något själv.

För samtidigt som fler är oroliga för att utsättas för brott kan man inte se en ökning av östermalmare som faktiskt har drabbats av brott. Dessutom säger många, kanske något motsägelsefullt, att de inte är rädda för att gå ut när det är mörkt utomhus och de flesta känner sig dessutom trygga i sitt eget bostadsområde.

– Dock tar vi självklart den upplevda otryggheten på allvar och behöver analysera vad den grundar sig i, säger Julia Larsson.

Redan nu jobbar man med stadsdelsförvaltningen för att öka säkerhetskänslan på Östermalm.

– Arbetet består exempelvis av förändring av belysning, trygghetsvandringar och ökad polisiär närvaro inom vissa områden.

I övrigt kan man läsa av östermalmarnas svar att nedskräpning och klotter ses som mindre problem än tidigare år. Däremot är det fler som upplever att de blivit utsatta för påträngande tiggare.