Många av Östermalms äldre känner sig ensamma

De flesta på Östermalm är nöjda med sina äldreboenden. Men det finns problem med ensamhet på många av stadsdelens boenden, enligt de äldre själva.

85 procent på Östermalms äldreboenden är överlag nöjda med sitt boende, det visar en färsk undersökning från Socialstyrelsen där de äldre har fått tycka till om sin vård och omsorg. På Östermalm har 285 personer deltagit.

Fakta

Så gick det för ditt boende:

Dianagården: Andel positiva svar: 81 %. – Kommunalt.

Kampementets äldreboende: Andel positiva svar: 74 %. – Privat.

Kattrumpstullen: Andel positiva svar: 76 % – Privat.

Löjtnantsgården: Andel positiva svar 100 % – Ideell organisation.

Linnégården: Andel positiva svar: 84 % – Ideell organisation.

Rio: Andel positiva svar: 80 % – Privat.

Brahem: Andel positiva svar: 96 % – Privat.

Källa: Socialstyrelsen

Det är inga större skillnader på boenden som drivs av privata aktörer, ideella organisationer eller av staden själv. Till skillnad från i övriga innerstan är östermalmarna dessutom rätt nöjda med möjligheterna att komma ut från boendet.

Något som däremot gäller för såväl Östermalm som resten av staden och riket är att många drabbas av att känna sig ensamma. 60 procent på Östermalms boenden svarar att det händer att man besväras av ensamhet.

På Östermalm är man också rätt missnöjda med käket jämfört med i resten av landet. 30 procent tycker inte att maten smakar bra på sitt boende. I riket i stort är siffran 24 procent.