Östermalmsborna är trogna sin kyrka

På söndag är det dags för kyrkoval igen. Deltagandet brukar vara lågt, men av alla innerstadsbor är Östermalmsborna mest lojala mot Svenska kyrkan.

– Många nyrika yuppies i Vasastan har gått ur kyrkan, men på Östermalm har de förmögna mer av en kyrklig tradition med sig, säger Christer Hedin, religionshistoriker på Stockholms universitet.

Kyrkovalet lever en undanskymd roll i det demokratiska samhället. Knappt tolv procent av svenskarna röstade i senaste valet 2009 och samtidigt går många aktivt ur kyrkan.

Förra året lämnade 423 Östermalmsbor Svenska kyrkan på eget bevåg. Samtidigt gick bara 85 vuxna i stadsdelen självmant med.

Men jämfört med resten av innerstan är östermalmarna faktiskt trogna Svenska kyrkan. I de övriga stadsdelarna gick en större procentandel av medlemmarna ur kyrkan i fjol jämfört med Östermalm.

– Det bor en hel del konservativa och antagligen även fler äldre människor i stadsdelen. De uppskattar generellt kyrkan mer än vad yngre gör, säger Christer Hedin.

En annan förklaring kan vara de kulturellt aktiva ­församlingarna på Östermalm.

– Både i Hedvid Eleonora och i Engelbrekt finns en stor musikalisk verksamhet. Matteuspassionen till exempel, som ju väldigt många östermalmare uppskattar och vill fortsätta att kunna gå på, säger Christer Hedin.

Nu på söndag är det alltså dags för kyrkoval igen. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är över 16 år får rösta i valet som hålls var fjärde år.

Jämfört med valet 2001 har valdeltagandet på Östermalm minskat med tre procentenheter. 15,7 procent av alla medlemmar i stadsdelen röstade 2009.

– Det är såklart en låg siffra, men det har faktiskt aldrig varit något större intresse för valet. Ibland röstar dock många för att undvika situationer där mindre enfrågepartier kuppar sig in, säger Christer Hedin.

Hur gick det då i valet förra gången på Östermalm? Överlägset störst blev Moderaterna som fick över 55 procent i Hedvig Eleonoras, Engelbrekts och Oscars församling.

Fakta

Knappt en procent gick ur

Vid årsskiftet var 44 618 av 70 123 östermalmare medlemmar i Svenska kyrkan.

Under 2012 gick sammanlagt 423 personer i stadsdelen ur kyrkan, vilket innebär 0,95 procent av invånarna.

Flest personer gick ur Oscars församling, 228 personer, men församlingen är också störst.

I innerstan gick störst andel Vasastanbor ur kyrkan i fjol. 1,36 procent lämnade sina församlingar där.

Källa: SCB