Så ska Östermalmspolisen jobba 2018

Östermalms kommunpolis Julia Larsson.
Östermalms kommunpolis Julia Larsson.
Minska inbrotten, få färre unga att knarka och öka tryggheten på obehagliga platser – det är polisens agenda för 2018 på Östermalm.

Tre punkter har polisen pekat ut som extra viktiga att arbeta med under 2018. Detta lovar man att jobba extra med i Östermalms stadsdelsområde under kommande året:

Färre inbrott

Genom att prata med östermalmare om risken för inbrott ska polisen och stadsdelsförvaltningen försöka få ner antalet stölder i lägenheter. Detta eftersom antalet anmälda inbrott 2017 var 285 stycken – att jämföra med 242 anmälningar året före. Extra fokus ska läggas på att prata med äldre om inbrott.

– Vi ser att det fortfarande är aktuellt att lägga fokus i stadsdelen mot att arbeta brottsförebyggande mot bostadsinbrott då Östermalm är en av de stadsdelar i Stockholms innerstad som varit mest drabbade under 2017, skriver kommunpolisen Julia Larsson i ett mejl till Mitt i.

Göra Stureplan säkrare

Genom att samarbete med andra aktörer, så som krögare, ska polisen arbeta mot otrygghet på platser där risken att utsättas för brott är störst eller där det är mest stök. På Östermalm innebär det främst Stureplan där större resurser ska läggas.

– Stadsdelen innefattar Stureplansområdet som resulterar i en högre numerär människor ute i den offentliga miljön där vi behöver lägga resurser för att skapa trygghet, skriver kommunpolisen Julia Larsson.

Mindre narkotika bland unga

Tillsammans med stadsdelsförvaltningens preventionsenhet (fältassistenter m.m.) ska man också utveckla hur man jobbar med ungdomar i stadsdelen. Ungdomar på Östermalm uppger ofta i enkäter att de använder narkotika mer än Stockholmsgenomsnittet och att det är lätt att få tag på alkohol. Insatser mot att minska droganvändningen hos unga ska därför genomföras.

– Ungdomar är något som både polisen, medborgare och olika näringsidkare i området ser och önskar att vi har ett behov av att arbeta medskriver kommunpolisen Julia Larsson.