Östersjöländernas miljöarbete får underkänt

Sälarna börjar komma tillbaka till Stockholms skärgård, men än finns mycket att göra.
Sälarna börjar komma tillbaka till Stockholms skärgård, men än finns mycket att göra.
Östersjöländerna skyddar inte havet tillräckligt, larmar WWF. Samtidigt som det finns ljuspunkter i skärgården krävs rejäla förbättringar.
– Alla länder behöver höja ambitionsnivån och skärpa till sig, säger Anders Alm, Östersjöexpert.

När Miljöorganisationen WWF undersöker hur väl länderna kring Östersjön tar hand om havsmiljön får de flesta underkänt. Det rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

Sverige och Finland klarar sig bästa av de nio granskade länderna. Ryssland placerar sig i botten.

– De flesta länder har inte gjort vad de ska, helt enkelt, säger Anders Alm, WWF:s Östersjöexpert till SVT. 

Övergödningen boven i dramat

Enligt honom har Östersjön världens största yta av döda bottnar, och viktiga arter som lax, ål och torsk är hotade.

– Det stora problemet som vi har i Östersjön är övergödningen. För att åtgärda den måste man minska näringsläckaget från jordbruket, reningsverk och liknande, och det är ganska dramatiska minskningar man måste åstadkomma, säger han till SVT. 

Bättre vatten i skärgården

Men ljuspunkter finns. Djurarter som säl och havsörn har börjat komma tillbaka och vattenkvaliteten i Stockholms skärgård har förbättrats. 

– Men de storskaliga problemen med algblomningar och bottendöd har faktiskt inte blivit bättre på senare tid. Alla länder behöver höja ambitionsnivån och skärpa till sig helt enkelt, säger Anders Alm.