Osthuset förändras – men kritiken tystnar inte

Den nya skissen. Osthuset, med 42 studentlägenheter, ligger i mitten. Längre ner ligger Legohuset, som också ska rymma 42 studentlägenheter.
Den nya skissen. Osthuset, med 42 studentlägenheter, ligger i mitten. Längre ner ligger Legohuset, som också ska rymma 42 studentlägenheter.
Arkitekten Mattias Litström, vid Utopia arkitekter, har ritat osthuset. "Arkitektur väcker känslor. Det påverkar så klart människor som bor där och det har jag respekt för", säger han.
Arkitekten Mattias Litström, vid Utopia arkitekter, har ritat osthuset. "Arkitektur väcker känslor. Det påverkar så klart människor som bor där och det har jag respekt för", säger han.
De runda fönstren har blivit rektangulära, och taket mindre spetsigt.

Men de starkaste kritikerna mot det planerade "Osthuset" nöjer sig inte med stadsbyggnadskontorets förändringar.

Det så kallade Osthuset i Gubbängen har rört upp känslor ända sedan skisserna blev offentliga. Många har rasat mot bygget som planeras i den lilla parken, nära tunnelbanan.

Många anser att huset, som ska rymma 42 lägenheter, är för stort för att smälta in i omgivningen. Dessutom har arkitekturen, med runda fönster och ett spetsigt tak, fått utstå spott och spe. Visst finns det Gubbängenbor som försvarat arkitekten Mattias Litströms ritningar men nära 100 yttringar kom in till stadsbyggnadskontoret.

Därför har Mattias Litström, på stadsbyggnadskontorets uppdrag, nu justerat ritningarna.

– Vi ändrade på fönstren eftersom många upplevde dem som avvikande. De är rektangulära nu, istället för runda. Och så lutar taket inte längre lika spetsigt mot tunnelbanan, utan viker av lite snällare, säger Mattias Olsson på stadsbyggnadskontoret.

Personligen tycker han att huset förlorat något av ”sin spänst” på ändringarna, men betonar ändå hur viktigt det var att göra dem.

– Det är en del av den demokratiska processen. Människor ska inte tycka att vi förstör deras område, säger han.

Men frågan är om kritiken tystnar. Osthuset ligger fortfarande kvar i parken och är lika högt som förut – något som rönt bister kritik. Därför är det ingen vild gissning att det kommer in invändningar även mot det nya förslaget, som ställs ut till och med den 20 april.

– Det är i princip ingen skillnad på de gamla och nya skisserna. Det enda de har gjort är ju att ändra på fönstren och takets form. Huset är fortfarande alldeles för stort och taknocken är högre än på husen i närheten. Jag kommer absolut att överklaga, säger Gubbängenbon Kristina Stensland, som själv är arkitekt.

Kristina Stensland tycker att det är fel att ta ”en värdefull liten park” i anspråk för ett stort studenthusbygge, och befarar att många får svårare att sälja sina bostadsrätter när de skuggas av en högre byggnad.

– Visst behövs studentbostäder, men de får inte byggas varsomhelst, säger hon.

Mattias Olsson på stadsbyggnadskontoret ser annorlunda på saken.

– Jag tror att många studenter uppskattar att bo centralt i Gubbängen. Vi vill definitivt inte bygga studentbostäder vid Örbyvägen, intill en kraftledning, som någon föreslog.

Stadsbyggnadsnämnden fattar beslut i ärendet den 16 juni. Beslutet kan dock överklagas.

Fakta

84 studentbostäder planeras

Två studenthus, det så kallade osthuset och legoladan, planeras vid södra t-banestationens entré i Gubbängen. Varje hus får 42 lägenheter, alltså totalt 84.

Det nya, reviderade förslaget ställs ut till och med den 20 april 2016. Under den tiden kan man komma in med synpunkter.

Beslutet klubbas av stadsbyggnadsnämnden den 16 juni. De som kommit med synpunkter under utställningstiden har rätt att överlaga.