Fi: Gulan Avcis (L) osynliggör rådets arbete

Sissela Nordling Blanco (Fi) anser att rådet arbetat fram flera konkreta åtgärder.
Sissela Nordling Blanco (Fi) anser att rådet arbetat fram flera konkreta åtgärder.
När Gulan Avci (L) valdes till ny vice ordförande i rådet för mänskliga rättigheter i torsdags valde hon att öppet kritisera rådets arbete. Rådets ordförande Sissela Nordling Blanco (Fi) bemöter nu kritiken och menar att Gulan Avci osynliggör rådets kunskap och arbete.

I torsdags valdes Gulan Avci (L) till vice ordförande i rådet för mänskliga rättigheter. I samband med tillträdet passade hon på att rikta kritik mot rådets arbete som hon menade var passivt och inte tog frågan om hedersvåld på allvar. Hon menade till och med att rådet inte skulle grundats från första början.

Sissela Nordling Blanco (Fi), ordförande i rådet, delar inte alls den nya vice ordförandens bild och menar att rådet nått flera konkreta åtgärder.

– Jag är väldigt nöjd med rådets arbete. Den senaste konkreta åtgärden var bland annat att uppmärksamma mordet på Fadime i januari. Rådet har också tillsammans med nämnderna gjort insatser för att få unga i Stockholm att organisera sig. Den satsningen skulle till en början bara pågå under ett år, men genom våra påtryckningar har man valt att förlänga arbetet.

Varför behövs rådet?

– Vi behöver sakkunnig kompetens från civilsamhället dit ärenden kan skickas för remiss och agera rådgivande. Rådet är stadsövergripande och kan se till att staden efterlever arbetet med mänskliga rättigheter. Vi har utbildat hundratals personer i frågor som rör bland annat antirasism, jämställdhet och hbtq-frågor.

Varför har rådet inte någon formell beslutande rätt?

– Vi behöver expertkunskap från civilsamhället och det hade inte gått om rådet varit en vanlig nämnd eller utskott. Vi behöver bredda demokratin och ta in kunskap från människor som jobbar med de här frågorna dagligen. Då räcker det inte med bara politiker.

Hur bemöter ni kritiken att rådet inte lyft frågor om hedersvåld?

– Det stämmer inte. Vi har gjort mer för att bekämpa hedersvåld under två år än oppositionen gjort.  Vi har satsat på att stärka kunskaperna i skolorna så att personal ska bli bättre på att upptäcka barn som drabbas av hedersvåld i hemmet. Vi har en ledamot som kommer från en kvinnojour som jobbar dagligen med unga som är utsatta för den här typen av våld och förtryck. På vis kan vi bidra med kunskap i de remissvar vi ger – att avfärda det är att osynliggöra all den kunskap och det arbete som görs i rådet.