Otillåten bestraffning på friskola i Täby

Att inte låta eleverna åka på skolresa var otillåten bestraffning anser Skolinspektionen.
Att inte låta eleverna åka på skolresa var otillåten bestraffning anser Skolinspektionen.
Täby friskola är i blåsväder, igen. Den här gången har Skolinspektionen slagit ner på att skolan bestraffat elever med indragen skolresa - för förseelser de kan ha gjort ett par läsår tidigare. Friskolan anser sig inte gjort något fel.

När Täby friskolas 9:or skulle åka på skolans årliga språk- och kulturresa till Frankrike, Tyskland och Spanien förbjöd skolan tre elever att följa med.

Anledningen var att eleverna samlat på sig för många ”prickar” – sedan sjätte klass.

Nu har Skolinspektionen granskat ärendet och kommit fram till att skolans beslut var en otillåten bestraffning.

Enligt Skolinspektionen borde rektorn i stället, i fall eleverna stört ordningen upprepade gånger, utrett var och en av eleverna för att se om man kunde ändra deras beteende.

Det är inte tillåtet att  villkora deltagande exempelvis på en skolresa ”uifrån hur elever presterat rent allmänt i skolan, i enskilda ämnen eller utifrån hur elever allmänt efterlevt skolans ordningsregler” skriver myndigheten.

Prickas om man tuggar tuggummi

Enligt föräldrarna som anmält Täby friskola har skolan ett system där eleverna får ”prickar” om de bryter mot skolans regler – exempelvis om de tuggar tuggummi, använder mobiltelefon eller har ytterskor på sig förbi markerad gräns.

Redan tidigt uppgav skolan att den som hade mer än nio prickar under årskurs 6-9 inte skulle få följa med på skolresan i 9:an.

Tre veckor innan skolresan skulle äga rum meddelade skolan att eleverna inte skulle få följa med. Enligt föräldrarna hade de då inte fått någon information tidigare om problem med eleverna.

I ett svar till Skolinspektionen skriver Täby friskola bland annat att de tre eleverna ”tidigare visat brist på följsamhet” och upprepade gånger brustit i respekt för skolans ”trivselregler”. Därför gjorde skolan bedömningen att de tre eleverna heller inte skulle kunna sköta sig på skolresan.

Inget fel, enligt skolan

”Föräldrar har känt till ordningsreglerna och förutsättningarna för deltagande på resan” skriver Täby friskola som menar att det inte handlade om en disciplinär åtgärd och att skolan visst följt skollagen.

Det håller inte Skolinspektionen med om.

I ställets skriver myndigheten att det inte kan ses på annat sätt ”än att skolan som princip, inför denna årligen återkommande resa, beaktar elevernas samlade uppförande under flera terminer och därefter mer eller mindre bestämmer vem som sammantaget skött sig tillräckligt bra för att få åka med på resan”. Därför har det handlat om en otillåten bestraffning.

Nu måste skolan senast 18 oktober vidta åtgärder så att man inte agerar på liknande sätt i framtiden.

Föräldrarna hade också anmält skolan för kränkande behandling av de tre eleverna, men på den punkten frias Täby friskola.

Inte första gången skolan är i blåsväder

2013 avslöjade Dagens Nyheter att Täby friskola i åratal krävt att föräldrar i ett särskilt avtal avsade sig rätten till hjälp om det skulle visa sig att deras barn hade ”särskilda behov”.

Kontraktet gällde redan då barnen började i skolan – från sex års ålder och anledningen var att skolan ville undvika extra kostnader för dessa elever.

Då de otillåtna avtalen blev kända inledde Skolinspektionen en granskning som ledde till att skolan lovade att se över sina antagningsrutiner.

Enligt Skolinspektionen ska alla skolor vara öppna för alla och man kan inte avtala bort elevers rätt till särskilt stöd i skolan.