Min lokala hjälte

Otillåten klädinsamling måste flytta

En klädinsamling på Råsta Strandväg i Solna har satts upp utan kommunens tillåtelse.

Nu beordras företaget att flytta på behållarna.

Det är Solna stad som äger fastigheten där behållarna satts upp och enligt ett brev från kommunen saknar företaget tillstånd att ställa upp sina behållare där.

Enligt brevet ska det finnas ett avtal mellan företaget och en idrottsklubb i Solna, som innebär att idrottsklubben upplåter marken i utbyte mot en del av intäkterna. Men avtalet godkänns inte av Solna kommun, som beordrar företaget att flytta klädinsamlingen.