Min lokala hjälte

Otillåten övervakning med kameror i Heron City

Kungens kurva Heron City i Kungens kurva har en rad brister i sin kameraövervakning av allmänheten, enligt länsstyrelsen. Ägaren Niam IV Kungens kurva AB har tillåtelse att använda 27 övervakningskameror. Flera kameror har dock varit riktade mot platser som man saknar tillstånd för och flera har varit påslagna under dagtid, i strid mot tillståndet.

Man måste nu omgående åtgärda problemen.