Butik hade 500 otillåtna burkar och flaskor – och ny hundrastgård önskas

En Haningebo skriver till kommunen och tycker att en hundrastgård saknas i Tungelsta.
En Haningebo skriver till kommunen och tycker att en hundrastgård saknas i Tungelsta.
KOMMUNKOLLEN HANINGE. En butik hade över 500 icke-tillåtna burkar och flaskor, ny hundrastgård i södra Haninge föreslås av en Haningebo och moderaterna ser faror med årskurs 6-betygen på Brandbergsskolan. Här är Kommunkollen måndag.

Grund- och förskolenämnden sex miljoner bättre än budget
Grund- och förskolenämndens samlade resultat hittills i år ligger på 318,7 miljoner kronor, vilket är 5,9 miljoner kronor bättre än budgeterat för samma period. Grund- och förskolenämndens ekonomi påverkas positivt av flyktingkrisen, precis som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som Mitt i berättat förut.

Moderaterna: Andelen godkända elever i årskurs 6 i Brandbergsskolan alltför låg
Sara Sixten (M), ledamot i grund- och förskolenämnden, har lämnat in en interpellation till grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S), där Sara Sixten frågar varför ledamöterna i nämnden inte fått information om att andelen elever i Brandbergsskolan som klarar kunskapskraven minskat kraftigt. Enligt Sara Sixtens interpellation har andelen elever i Brandbergsskolans årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen fallit 16,3 procent, ned till 19,5 procent, på ett år.

Läs mer: Flyktingkrisen förbättrar skolekonomin – och läge för gymnasieingenjörsexamen

Medborgarförslag om hundrastgård
En kvinna i Tungelsta önskar en hundrastgård till Tungelsta. ”Fler och fler som har hundar, men vi har ingenstans att släppa dom så att de får tillfälle att springa av sig…”, skriver kvinnan bland annat i sitt medborgarförslag. Hon föreslår att kommunen bygger en inhägnad gård någonstans i orten.

Butik i Haninge hade mängder med icke-godkända flaskor och burkar 
Jordbruksverket bötfäller en butik i Haninge med 5 000 kronor sedan man vid ett besök upptäckt över 500 icke-godkända plastflaskor och burkar. ”Dessa ingår inte i ett godkänt retursystem, vilket är ett krav för att få säljas i Sverige. Antal flaskor och burkar som inte uppfyllde kraven var 534 stycken”, skriver Jordbruksverket i beslutet om miljösanktionsasvgiften. Alla plastflaskor och metallburkar innehållandes dryck som säljs i Sverige måste ingå i ett godkänt retursystem, med några undantag. Butiken har inte yttrat sig i beslutet, enligt Jordbruksverket.