Otillräcklig koll på barngrupperna

Rinkeby-Kista Stadsdelen ska göra en utvärdering av barngruppernas storlek och sammansättning på förskolorna.

Under 2011 gjorde Skolinspektionen en tillsyn av förskoleverksamheten. Man ansåg att förskolorna i Rinkeby-Kista håller god kvalitet, men att det finns brister.

Några åtgärder har påbörjats, men skolinspektionen anser att stadsdelen också måste utvärdera barngruppernas storlek. Under stadsdelsnämndens sammanträde i torsdags tog nämnden beslut om att de ska utvärdera hur stora barngrupperna är.