Otjänligt vatten vid bad

Ängby Enligt en sammanställning som Dagens Nyheter gjort har både Kaananbadet och Ängbybadet visat prov på otjänligt vatten under sommaren.

De två badplatserna i Bromma ligger ändå i lä jämfört med Johannelundsbadet som tillsammans med tre andra badplatser i Stockholm har fått flest anmärkningar av alla.